Ryhmäkuntoutuksen vaikutus 67 vuotta täyttäneiden toimintakykyyn, elämänlaatuun ja terveyspalvelujen kustannuksiin, Kyo:n julkaisuja D 456

Karttunen Jorma (LL) 2.10.2009\nLääketieteellinen tiedekunta\nYleislääketiede\nRyhmäkuntoutuksen vaikutus 67 vuotta täyttäneiden toimintakykyyn, elämänlaatuun ja terveyspalvelujen kustannuksiin\n\nVastaväittäjä: Dosentti Pekka T. Jaatinen, Turun yliopisto\nKustos: Professori Olli-Pekka Ryynänen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 2.10.2009 klo 12, Canthia L1\n\nVäitöstiedote:\n\nIkääntyvien ryhmäkuntoutus parantaa elämänlaatua ja tuo säästöjä\n\nRyhmäkuntoutus parantaa ikääntyneiden toimintakykyä ja elämänlaatua, mutta terveyspalvelujen kustannusten säästöt tulevat viiveellä.\n\nIkääntyvien hyvinvointi ja terveys vaikuttavat tulevaisuudessa ratkaisevasti sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen ja kustannuksiin. Tutkimustuloksia ennaltaehkäisevän avokuntoutuksen vaikutuksista ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin on vielä vähän käytettävissä.\n\nVuosina 2002–2004 toteutettiin Joensuun KuntoHovissa Toimintakykyinen seniori -tutkimus, johon osallistui 136 joensuulaista 67–86-vuotiasta henkilöä. Harjoitteluryhmään osallistuneilla oli kahdesti viikossa tasapaino- ja kuntosaliharjoitteita sekä luentoja ja opetuskeskusteluja. Ryhmäharjoittelu kesti viisi kuukautta. Toimintakykyä ja elämänlaatua seurattiin 12 kuukautta ja terveyspalvelujen kustannuksia 24 kuukautta.\n\nToimintakyky parani\n\nHarjoitteluryhmässä todettiin merkitsevä parantuminen toimintakyvyssä ja elämänlaadun mittauksissa. Harjoitteluryhmässä olivat terveyspalvelujen käytön kustannukset kahden vuoden seuranta-aikana henkilöä kohden 856 euron eli 26,2 prosentin verran pienemmät kuin vertailuryhmässä. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Ryhmäkuntoutus oli ennaltaehkäisevää kuntoutusta, jonka mahdolliset terveyspalvelujen kustannusten säästöt tulevat viiveellä.\n\nTutkimuksen 12 kuukauden tulosten perusteella saadun yhden laatupainotetun elinvuoden (QALY) kustannusarvio oli 22 044 euroa, mikä merkitsee kansainvälisen tason perusteella kustannusvaikuttavaa toimintaa.\n\nRyhmäkuntoutus ennaltaehkäisyn välineeksi\n\nPäätöksentekijöiden kannattaisi ottaa käyttöön tutkimuksen mukainen ikääntyneiden ennaltaehkäisevä ryhmäkuntoutus, jonka avulla voidaan vähentää terveyspalvelujen kustannuksia sekä parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua. Sopivien jatkoharjoitteiden avulla voitaneen vielä lisätä terveyspalvelujen kustannusten säästöjä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-1176-5. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nYlilääkäri Jorma Karttunen, Joensuun KuntoHovi, puh. 050 361 7542, jorma.karttunen@fimnet.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1176-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
114 s.
Tekijät:
Karttunen Jorma(diss)
Tuotekoodi 020538
25,00 €