Effect of Functional Loading on Remodelling in Canine, and Normal and Collagen Type II Transgenic Murine Bone (Kuormituksen vaikutus luun uudismuodostukseen normaalissa luussa ja tyypin II kollageenimutaation yhteydessä), Kyo:n julkaisuja D 448

Nieminen Jyrki (LL) 3.6.2009\nLääketieteellinen tiedekunta\nAnatomia, kirurgia\nEffect of Functional Loading on Remodelling in Canine, and Normal and Collagen Type II Transgenic Murine Bone (Kuormituksen vaikutus luun uudismuodostukseen normaalissa luussa ja tyypin II kollageenimutaation yhteydessä)\n\nVastaväittäjä: Professori Harri Suominen, Jyväskylän yliopisto\nKustos: Professori (emer.) Heikki Helminen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Keskiviikko 3.6.2009 klo 12, Canthian auditorio L2\n\nVäitöstiedote:\nTyypin II kollageenilla on merkittävä rooli luun muovautumisessa ja uudismuodostuksessa\n\nKollegeenilla voi olla aiemmin arvioitua suurempi vaikutus luun lujuuteen, osoittaa tuore väitöstutkimus.\n\nOsteoporoosi ja nivelrikko ovat merkittäviä kansanterveydellisiä sairauksia, joista aiheutuu yksilön toimintakyvyn heikkenemistä, työkyvyttömyyttä ja huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia. Perinnöllisillä tekijöillä on aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettu olevan tärkeä osuus kyseisten sairauksien synnyssä. Näiden sairauksien syntymekanismeista ei kuitenkaan ole yksityiskohtaista tietoa, minkä vuoksi hoitomahdollisuudet ovat rajalliset.\n\nTyypin I kollageeni on luun tärkein säiemäinen valkuaisaine, jonka osuus on yli 90 prosenttia kaikista kollageeneista. Tyypin II kollageeni on rustokudoksen tärkein rakennusaine. Vaikka tyypin II kollageenia esiintyy luussa vain vähäisiä määriä, sillä on tärkeä merkitys luuston sikiökautisessa kehityksessä. Sen merkitystä luun aineenvaihdunnassa ei tarkasti tunneta, mutta tyypin II kollageenia säätelevän Col2a1-geenin mutaatioiden on osoitettu aiheuttavan altistumista luuston kehityshäiriöille ja sairauksille.\n\nTässä väitöskirjatyössä tutkittiin kuormituksen vaikutusta luun mineraalitiheyteen, mekaaniseen lujuuteen sekä solutason muutoksiin koe-eläinmalleja hyödyntäen. Lisäksi selvitettiin Col2a1-geenivirheen vaikutusta luun kehitykseen ja kasvuun hyödyntäen muuntogeenisiä hiiriä.\nKeskeiset tulokset\n\nTutkimuksessa todettiin Col2a1-geenivirheen häiritsevän luun kasvua ja altistavan luunmurtumille. Solutasolla muuntogeenisillä hiirillä luun hajoaminen hallitsi luun muodostusta johtaen kokonaisluumassan vähentymiseen. Kasvunaikainen kuormitus korosti tätä muutosta.\n\nPitkäkestoinen juoksukuormitus aiheutti koirille luun mineraalitiheyden alentumisen ja luuaineenvaihdunnan kiihtymisen solutasolla. Toisaalta kollageenisäikeiden yhdensuuntainen järjestäytyminen lisääntyi ja tasoitti alentuneen mineraalitiheyden vaikutuksen luun mekaanisiin ominaisuuksiin.\n\nLuun lujuusominaisuuksia ennustettaessa on perinteisesti kiinnitetty huomiota luun mineraalitiheyteen. Kollageenimäärän, sen järjestäytyneisyyden tai rakenteen muutokset saattavat kuitenkin vaikuttaa luun mekaaniseen lujuuteen aikaisempia arvioita enemmän, joten pelkkä mineraalitiheyden mittaus saattaa johtaa luun kestävyyden virhearviointiin.\nTulosten hyödynnettävyys\n\nKollageenien rakennetta määräävien geenien virheet saattavat selittää osan luukadon ja nivelrikon aiheuttamista luumuutoksista. Tutkitut muuntogeeniset mallit soveltuvat tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien mallintamiseen ja uusien entistä tehokkaampien hoitovaihtoehtojen kuten geeniterapian kehittämiseen.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 448, ISBN 978-951-27-1168-0. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nJyrki Nieminen\np. 040 8649 775\njyrki.nieminen@sll.fimnet.fi\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1168-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
105 s.
Tekijät:
Nieminen Jyrki(diss)
Tuotekoodi 020516
25,00 €