Clonal differences of aspen (Populus spp.) in responses to elevated ozone and nitrogen (Alailmakehän kohoavan otsonin ja typen vaikutukset haapa- ja hybridihaapaklooneihin), Kyo:n julkaisuja C 251

Häikiö Elina (FM) 22.5.2009\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nYmpäristötiede\nClonal differences of aspen (Populus spp.) in responses to elevated ozone and nitrogen (Alailmakehän kohoavan otsonin ja typen vaikutukset haapa- ja hybridihaapaklooneihin)\n\nVastaväittäjä: Professori J. Neil Cape, Dentre for Ecology and Hydrology, Ediburgh Research Station, UK\nKustos: Professori Toini Holopainen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 22.5.2009 klo 12, Snellmanian auditorio L21\n\nVäitöstiedote:\nHybridihaavan ja metsähaavan kestävyystutkimuksella menestyjiä muuttuvaan ilmastoon\n\nTässä väitöskirjatyössä tutkittiin kohotetun otsonipitoisuuden ja maaperän eri typpipitoisuuksien vaikutuksia kotimaisten haapa- ja hybridihaapakloonien kasvuun. Kohotettu otsonipitoisuus heikensi joidenkin kloonien kasvua huomattavasti, mutta kahden haapakloonin ja kahdeksan hybridihaapakloonin joukosta löydettiin myös muutama otsonia hyvin kestävä klooni. Runsas typpilannoitus lisäsi kasvua selvästi ja kumosi otsonin aiheuttamat haittavaikutukset.\n\nAlailmakehässä esiintyvä otsoni (O3) on kaasu, joka vaikuttaa kasvihuoneilmiöön sekä suoraan lämmittämällä ilmakehää että välillisesti heikentämällä kasvien kasvua ja siten hiilidioksidin sitomista kasvillisuuteen. Otsonia syntyy ilmakehän hapen (O2) reagoidessa typen oksidien (NOx) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kanssa. Siten teollisuuden ja liikenteen lisääntyvät typpipäästöt lisäävät alailmakehän otsonipitoisuuksia. Alailmakehän otsonipitoisuudet ovatkin kaksinkertaistuneet kuluneen vuosisadan aikana.\n\nAlailmakehän kohoavan otsonipitoisuuden on todettu haittaavan metsäpuiden kasvua. Typpilaskeumana metsiin tuleva typpi pääasiassa lisää kasvua, mutta korkeat typpilaskeumat voivat häiritä metsäekosysteemien normaalia typen kiertoa ja johtaa typen kertymiseen maaperään ja nitraattien valumiseen vesistöihin. Sekä otsoni että runsas typpi heikentävät erityisesti juuriston kasvua altistaen kasveja muille stresseille kuten kuivuudelle ja tuholaisille.\n\nHybridihaapa on kotimaisen metsähaavan ja amerikkalaisen haavan risteymä, joka on haluttua materiaalia niin biomassapuuna energiantuotannossa kuin paperiteollisuudessakin nopean kasvunsa ja hyvien kuituominaisuuksiensa takia. Hybridihaapaa viljellään klooneina, jotka on valikoitu lähinnä kasvun ja kuituominaisuuksien perusteella. Nopeakasvuisten puiden, kuten haavan, on kuitenkin todettu olevan erityisen herkkiä kohonneille otsonipitoisuuksille.\n\nLehtien kemiallisessa koostumuksessa oli huomattavia eroja kloonien välillä. Otsoniherkät kloonit yhteyttivät tehokkaammin, mutta yhteyttämistuotteet näyttivät ohjautuvan fenoliyhdisteiden tuotantoon kasvun sijasta. Otsoniherkkien kloonien lehdet sisälsivät runsaasti salisylaatteja, kun taas otsonia paremmin kestävien kloonien lehdissä oli enemmän antioksidantteina toimivia tanniineja. Runsaasti tanniineja sisältävät kloonit näyttivät kestävän hyvin myös haavan mustaversotautia, mutta samalla korkea tanniinipitoisuus yleensä heikensi kasvua. Hyvä stressinsieto voi siten johtaa huonoon kasvuun, minkä vuoksi sopivien yksilöiden valinta kloonituotantoon on vaikeaa.\n\nLajin sisäinen vaihtelu metsäpuilla on suurta, ja hybridihaapa- ja metsähaapapopulaatioista löytyy kestäviä yksilöitä myös ilmaston muuttuessa. Pohjoisten metsien maaperä sisältää vähän typpeä ja pienelläkin typpilaskeumalla voi olla kasvua lisäävä vaikutus. Hybridihaavan klooniviljelmillä kohoavien otsonipitoisuuksien aiheuttamia kasvutappioita voidaan lieventää typpilannoituksen avulla.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet, ISBN 978-951-27-1189-5. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nElina Häikiö\nKuopion yliopisto, ympäristötieteen laitos, tutkimuspuutarha\np. 040 355 3382\nelina.haikio@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1189-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
49 s.
Tekijät:
Häikiö Elina (diss)
Tuotekoodi 020513
25,00 €