An integrated view of PPAR-dependent transcription (PPAR-riippuvan transkription mekanismi), Kyo:n julkaisuja C 250

Degenhardt Tatjana (MSc) 7.2.2009\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nMolekulaarinen biologia\nAn integrated view of PPAR-dependent transcription (PPAR-riippuvan transkription mekanismi)\n\nVastaväittäjä: PhD Christopher M. Bunce, University of Birmingham\nKustos: Professori Carsten Carlberg, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Lauantai 7.2.2009 klo 13, Snellmanian auditorio L21\n\nVäitöstiedote:\nUusi menetelmä ennustaa PPAR:n kohdegeenejä ja aineenvaihduntareittejä\n\nKaikki solut vastaanottavat ulkopuoleltaan tulevia signaaleja, joihin ne voivat reagoida kahdella, toisiinsa yhteydessä olevalla tavalla: signaalinvälityksen ja geenien transkription säätelyn kautta. Tumareseptorit ovat tärkeä transkriptiotekijöiden luokka, joiden avulla solut reagoivat hormonaalisiin ja ravintoperäisiin signaaleihin ja säätelevät niiden perustella kohdegeeniensä ilmenemistä.\n\nTutkimuksen pääasiallinen tavoite oli selvittää peroksisomien proliferaatiossa aktivoituvien reseptorien (PPAR:ien) tunnistussekvenssien perusedellytykset, jotta pystyttäisin luotettavasti ennustamaan PPAR:ien kohdegeenit genomissa. Lisäksi pyrittiin ymmärtämään PPAR:ien kohdegeenien transkription molekulaarista mekanismia ja selvittämään, mitä transkriptiotekijöitä transkription käynnistyminen vaatii.\n\nTutkimuksessa kehitetyllä menetelmällä ei ainoastaan pystytä ennustamaan uusia PPAR:n kohdegeenejä, vaan myös kokonaisia geeniperheitä sekä aineenvaihduntareittejä, joita PPAR-reseptorit kontrolloivat. Näiden uusien aineenvaihduntareittien, kuten esimerkiksi hemin biosynteesin maksassa, identifioiminen auttaa ymmärtämään paremmin PPAR:ien biologiaa.\n\nTutkimuksessa selvisi myös, että PPAR:ien käynnistäessä pyruvaattidehydrogenaasi 4 (PDK4) geenin transkriptiota erilaiset transkriptiotekijät sitoutuvat PDK4-geenin promoottorille syklisesti. Tämä syklisyys pystyttiin havaitsemaan viime kädessä myös PDK4:n mRNA tasoissa. Lisäksi pystyttiin identifioimaan transkriptiotekijöiden ryhmä, joka on ratkaisevan tärkeä PPAR:ien kohdegeenin transkription käynnistymiselle.\n\nYhteenvetona voidaan todeta, että tämän tohtorinväitöstutkimuksen tulokset laajentavat ymmärrystämme PPAR:ien sitoutumispaikoista genomissa sekä PPAR:stä riippuvan transkription molekulaarisesta mekanismista ja PPAR:ien biologiasta.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet, ISBN 978-951-27-1188-8. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nTatjana Degenhardt\nKuopion yliopisto, biotieteiden laitos\np. 040 355 3078\ntatjana.degenhardt@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1188-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
121 s.
Tekijät:
Degenhardt Tatjana(diss)
Tuotekoodi 020486
38,00 €