Tartuntatautia sairastavan henkilön terveyden edistäminen - mitä edellytyksiä hoitajien tiedot ja asenteet HIV/AIDSsta antavat ?, Kyo:n julkaisuja E 165

Hoitotyöntekijöiden HIV/AIDS tieto, asennoituminen ko. sairauteen ja sitä sairastaviin potilaisiin ja halukkuus hoitaa HIV-positiivisia ja AIDS -potilaita on tieteellisen tutkimuksen mielenkiinnon kohteena ympäri maailmaa. Hoitotyöntekijöiden tietotaso HIV/AIDSista vaihtelee runsaasti, samoin kuin heidän asennoitumisensa HIV-positiivisiin ja AIDSa sairastaviin potilaisiin.

ISBN-10:
978-951-27-1224-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
49 s
Tekijät:
Suominen Tarja, Koponen Niina et al
Tuotekoodi 020481
25,00 €