The Regional Association of the Hardness in Well Waters and the Incidence of Acute Myocardial Infarction in Rural Finland (Kaivoveden kovuuden ja akuutin sydäninfarktin ilmaantuvuuden alueellinen yhteys maaseutualueilla Suomessa), Kyo:n julkaisuja D 442

Kousa Anne (THM) 21.11.2008\nLääketieteellinen tiedekunta\nKansanterveystiede\nThe Regional Association of the Hardness in Well Waters and the Incidence of Acute Myocardial Infarction in Rural Finland (Kaivoveden kovuuden ja akuutin sydäninfarktin ilmaantuvuuden alueellinen yhteys maaseutualueilla Suomessa)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Riitta Luoto, UKK-instituutti\nKustos: Professori Jussi Kauhanen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 21.11.2008 klo 12, Medistudian auditorio ML2\n\nVäitöstiedote:\nPohjaveden kovuudesta etsitään selitystä sydäntautien alueellisille eroille\n\nSydäntautien ilmaantuvuuden alueelliset erot voivat tämän väitöstutkimuksen mukaan selittyä osaksi alueellisilla eroilla pohjaveden kovuudessa. Kaivoveden kovuus ja korkea magnesiumpitoisuus ovat yhteydessä akuutin sydäninfarktin alhaisempaan alueelliseen ilmaantuvuuteen. Kaivoveden korkea kalsiumin määrä suhteessa magnesiumin määrään taas on yhteydessä kohonneeseen sydäninfarkti-ilmaantuvuuteen.\n\nJotkut sydäntaudin riskitekijät näyttävät edelleen kasaantuvan itäiseen Suomeen, vaikka sydäntautikuolleisuus on viime vuosikymmenten aikana huomattavasti vähentynyt. Itäisessä Suomessa maaseutualueilla, missä käytetään pehmeää, niukasti magnesiumia sisältävää kaivovettä, on sydäninfarktitapauksia enemmän kuin kovan, magnesiumia ja kalsiumia sisältävän veden alueilla läntisessä ja eteläisessä Suomessa.\n\nAlueellinen ero suomalaisten sydäntautikuolleisuudessa on raportoitu jo noin 60 vuotta sitten. Ero on säilynyt lähes ennallaan näihin päiviin saakka. Eniten sydäntautitapauksia on havaittu Itä- ja Pohjois-Suomessa. Sepelvaltimotaudin tunnetut riskitekijät, kuten seerumin kohonnut kolesteroli, korkea verenpaine ja tupakointi selittävät osan alueellisesta erosta. Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin akuutin sydäninfarktin alueellisen ilmaantuvuuden ja pohjaveden kovuuden yhteyttä maaseutualueilla Suomessa 35–74 -vuotiaiden miesten joukossa vuosina 1983, 1988 ja 1993 sekä miesten ja naisten joukossa vuosina 1991–2003.\nKaivoveden magnesiumpitoisuus yhteydessä alhaisempaan sydäninfarktin ilmaantuvuuteen\n\nAlueellisessa analyysissa käytettiin koordinaattipohjaista tapaus-, väestö- ja kaivovesitietoa. Kaivovesien ominaisuuksista analyysissa olivat mukana veden kovuus sekä kalsium-, magnesium-, sinkki-, alumiini-, kupari-, fluori-, rauta- ja nitraattipitoisuudet tuhansista kaivovesinäytteistä ympäri Suomen, Lappia ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vesianalyysit ovat peräisin Geologian tutkimuskeskuksen pohjavesitietokannasta.\n\nTämän väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että kaivoveden kovuus ja etenkin alueellisesti korkea magnesiumpitoisuus ovat yhteydessä alhaisempaan akuutin sydäninfarktin alueelliseen ilmaantuvuuteen. Kaivoveden korkea kalsiumin määrä suhteessa magnesiumin määrään näyttäisi puolestaan olevan yhteydessä kohonneeseen sydäninfarkti-ilmaantuvuuteen. Muilla tutkituilla kaivoveden kemiallisilla ominaisuuksilla ei havaittu alueellista yhteyttä akuutin sydäninfarktin ilmaantuvuuteen.\n\nVaikka miesten riski saada sydäninfarkti on suurempi kuin naisilla, alueelliset erot ilmaantuvuudessa eivät miehillä ja naisilla poikkea toisistaan. Tutkimus osoittaa, että sydäntautisairastuvuuden alueellisen vaihtelun taustalla täytyy olla jo tunnettujen riskitekijöiden lisäksi myös muita elinympäristöön liittyviä tekijöitä, joista ainakin osa näyttäisi kasaantuvan edelleen itäiseen Suomeen.\n\nTutkimuksen yhteydessä kehitetty pienalueiden tutkimukseen soveltuva menetelmä on hyödynnettävissä tarttumattomien tautien ja muiden terveyteen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa. Monikansallisia, myös kaupunkilaisväestön käsittäviä, yhtenäistä tutkimusmenetelmää noudattavia lisätutkimuksia tarvitaan vielä, jotta veden kovuuden sekä magnesiumin, kalsiumin tai molempien yhteys sydäntautiriskiin voidaan lopullisesti vahvistaa.\n\nTutkimus on tehty Geologian tutkimuskeskuksen Kuopion yksikössä yhteistyössä Kansaterveyslaitoksen Helsingissä toimivan Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osaston kanssa.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 442, ISBN 978-951-27-1162-8. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nAnne Kousa\nGeologian tutkimuskeskus\np. 020 550 3644\nanne.kousa@gtk.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1162-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
92 s.
Tekijät:
Kousa Anne(diss)
Tuotekoodi 020469
22,00 €