Development and Application of Ultrasound Backscatter Methods for the Diagnostics of Trabecular Bone (Ultraäänen takaisinsirontamenetelmän kehittäminen ja soveltaminen hohkaluun diagnostiikkaan), Kyo:n julkaisuja C 244

Riekkinen Ossi (FM) 14.11.2008\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nLääketieteellinen fysiikka\nDevelopment and Application of Ultrasound Backscatter Methods for the Diagnostics of Trabecular Bone (Ultraäänen takaisinsirontamenetelmän kehittäminen ja soveltaminen hohkaluun diagnostiikkaan)\n\nVastaväittäjä: Professori Timo Jämsä, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Juha Töyräs, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 14.11.2008 klo 12, KYS Audi2\n\nVäitöstiedote:\nUusi ultraäänitekniikka osteoporoosin väestöseulontaan\n\nOsteoporoosi eli luukato on koko ajan yleistyvä sairaus aiheuttaen yli 200 miljoonaa luunmurtumaa vuosittain. Nykyisellä röntgenkuvaukseen perustuvalla taudinmääritystekniikalla voidaan erotella suuren murtumariskin omaavat potilaat. Suurin osa osteoporoottisista murtumista todetaan kuitenkin potilailla, joiden luuston kunto on röntgenmenetelmin arvioituna normaali. Toisaalta röntgentekniikka ei ole hyvä menetelmä osteoporoosin väestöseulontaan, sillä se altistaa tutkittavan ionisoivalle säteilylle lisäten riskiä sairastua myöhäisemmällä iällä syöpään. Ultraäänitutkimus ei aiheuta potilaalle terveysriskiä.\n\nTässä väitöskirjatyössä esitellään uudenlainen ultraäänitekniikka luun murtumariskin arvioimiseen. Tekniikka parantaa ultraäänimittauksen luotettavuutta ja tekee siitä yksinkertaisen. Siten sitä voi verrata vaikkapa kotiolosuhteissa tehtyyn verenpaineenmittaukseen.\nUltraääni tuottaa tietoa luun määrästä, koostumuksesta ja hienorakenteesta\n\nKuormaa kantavan rakenteen, esimerkiksi maantiesillan, lujuuteen vaikuttavat käytetyn rakennusmateriaalin määrä, koostumus ja sisärakenne. Samat tekijät määräävät myös luun lujuuden ja kuormankantokyvyn. Nykyiset osteoporoosin diagnosointimenetelmät kertovat vain luun määrästä unohtaen luun rakenteen ja koostumuksen merkittävän vaikutuksen luun kuormituskestävyyteen. Tässä väitöskirjatyössä kehitetyn ultraäänitekniikan havaittiin tuottavan tietoa kaikista edellä mainituista luun lujuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tulos valaa vahvaa uskoa ultraäänen käyttöön osteoporoosin diagnosoinnissa.\nUusi menetelmä mahdollistaa ensimmäistä kertaa luuston ultraäänitutkimuksen tyypillisiltä murtuma-alueilta\n\n Perinteisesti ultraääntä on käytetty muun muassa sikiöiden ja pehmytkudosten tutkimiseen, jolloin luiset rakenteet ovat kuvausvirhettä aiheuttava ongelma. Luuston tutkimisessa asia on juuri päinvastoin. Jotta tulokset olisivat luotettavia, luun päällä olevan pehmytkudoksen vaikutus tulee määrittää ja sen aiheuttama virhe täytyy pystyä poistamaan. Väitöskirjatyössä esitellään uudenlainen laskentatekniikka, joka poistaa pehmytkudoksen aiheuttaman virheen ja mahdollistaa periaatteellisesti ultraäänimittauksen tekemisen tyypillisistä osteoporoottisista murtumakohdista.\nMenetelmä voi mahdollistaa turvallisen väestön seulontatutkimuksen\n\nVäitöskirjatyössä esitetty tekniikka voi mahdollistaa väestön seulontatutkimukset. Esitettyä tekniikkaa voidaan käyttää myös lasten ja nuorten luuston kehittymisen seurantaan ja esimerkiksi liikunnan ja ruokavalion vaikutuksen tutkimiseen. Röntgentekniikka soveltuu tällaiseen huonommin potilaalle aiheutuvan säderasituksen vuoksi. Nuoruusiällä tehtyä ultraäänimittausta voidaan erityisesti hyödyntää tutkimuksissa joiden tavoitteena on kehittää menetelmiä myöhäisemmällä iällä kehittyvän osteoporoosin ehkäisemiseksi.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet, ISBN 978-951-27-1182-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nOssi Riekkinen\nKuopion yliopisto, fysiikan laitos\np. 040 355 2106\nossi.riekkinen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1182-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
78 s.
Tekijät:
Riekkinen Ossi(diss)
Tuotekoodi 020466
22,00 €