Evaluation of Phenotypic Changes of Acyl-CoA Binding protein / Diazepam Binding Inhibitor Overexpression in Transgenic Mice and Rats (Asyylikoentsyymi A:ta sitovan proteiinin / diatsepaamin sitoutumisen estäjän yli-ilmentämisen vaikutukset hiirten ja rott, Kyo:n julkaisuja G 65

Oikari Sanna 3.10.2008\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nMolekulaarinen lääketiede\nEvaluation of Phenotypic Changes of Acyl-CoA Binding protein / Diazepam Binding Inhibitor Overexpression in Transgenic Mice and Rats (Asyylikoentsyymi A:ta sitovan proteiinin / diatsepaamin sitoutumisen estäjän yli-ilmentämisen vaikutukset hiirten ja rottien fenotyyppiin)\n\nVastaväittäjä: Professori Wolfgang Langhans, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Sveitsi\nKustos: Professori Karl-Heinz Herzig, Oulun yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 3.10.2008 klo 13, Canthian auditorio L1\n\nVäitöstiedote:\nKohonneiden ACBP-proteiinitasojen vaikutukset eläinten fysiologiaan ja geenien ilmentämiseen\n\nLihavuus ja metabolinen oireyhtymä ovat eräitä nyky-yhteiskunnan suurimpia terveysriskejä, joiden yleisyys on lisääntynyt huolestuttavasti. Rasvahappojen aineenvaihdunta on eräs keskeinen taustatekijä sekä lihavuudessa että metabolisessa oireyhtymässä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että rasvahapot ja varsinkin niiden esterit, asyylikoentsyymi A:t (asyyli-KoA), voivat olla useiden lihavuuteen ja metaboliseen oireyhtymään liittyvän sairauden taustalla. Niiden on todettu vaikuttavan muun muassa rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan liittyvien entsyymien toimintaan ja geenien ilmentymisen säätelyyn.\n\nTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eläinmallien avulla pysyvästi kohonneiden asyyli-KoA:ta sitovan proteiinin eli ACBP-tasojen vaikutuksia eläinten fysiologiaan ja mahdollisia vaikutuksia geenien ilmentämiseen. Vaikka ACBP:n on osoitettu osallistuvan moniin solun biokemiallisiin toimintoihin, sen tarkka vaikutus nisäkkäiden fysiologiaan ei ole täysin selvillä.\n\nAsyyli-KoA:t kuuluvat rasvahappojen solunsisäisen aineenvaihdunnan tärkeimpiin yhdisteisiin. Ne ovat lähtökohtana sekä rasvahappojen ja muiden lipidimuotojen muodostamisessa sekä niiden käyttämisessä energianlähteenä. Lisäksi asyyli-KoA:den on todettu osallistuvan solujen aineenvaihdunnan säätelyyn.\n\nSoluissa asyyli-KoA:ita sitovat proteiinit, kuten rasvahappoja sitova proteiinit (FABPs), ACBP ja sterolia kantava proteiini-2. Näistä proteiineista keskipitkiä ja pitkiä asyyli-KoA:ita voimakkaimmin ja spesifimmin sitoo ACBP, jota ilmennetään laajalti kehossa ja jonka on todettu toimivan solunsisäisenä asyyli-KoA:den sitojana ja kuljettajana. Tämän lisäksi sen on todettu vaikuttavan muihinkin solun toimintoihin, kuten estävän diatsepaamin sitoutumista vaikutuskohteisiinsa. Tämän johdosta sitä kutsutaan myös diatsepaamin sitoutumisen estäjäksi.\n\nTämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että kroonisesti kohonneet ACBP-tasot nostivat maksan ja rasvan asyyli-KoA -pitoisuuksia. Muutokset olivat riippuvaisia asyyli-KoA muodosta, tutkittavasta kudoksesta sekä eläinten ravitsemuksellisesta tilasta. ACBP:n yli-ilmentäminen ei vaikuttanut veren lipidipitoisuuksiin. Rottien sokerinsietokykyyn korkeat ACBP-tasot vaikuttivat vain yhdistettynä rasvadieettiin, joka sisälsi erityisesti keskipitkiä rasvoja. Korkeiden ACBP-tasojen huomattiin lisäksi aiheuttavan muutoksista lipidi- ja glukoosimetaboliaa säätelevien tekijöiden ilmentämisessä, PPAR-γ:n, PPAR-δ:n ja SREBP-1:den ilmentymisessä ja AMPK:n proteiini tasoissa oli kudos ja ravitsemustila riippuvaisia muutoksia.\n\nACBP:n yli-ilmentäminen ei vaikuttanut rottien ruokahaluun tai painoon, vaikka aikaisemmat tulokset antavatkin viitteitä mahdollisista vaikutuksista. Tarkemmat tutkimukset osoittivat, että jatkuvasti korkeat ACBP tasot muuttivat eläinten hypotalamuksen geenien ilmentämistä tavalla, joka esti ruokahaluun vaikuttavat muutokset.\n\nHiirimallista saadut tulokset osoittavat, että ACBP:n yli-ilmentäminen aiheuttaa muutoksia aivoissa. Aivojen sivukammioiden havaittiin olevan selvästi laajentuneet ja hippokampus-alueeseen liittyvässä oppimisessa todettiin häiriöitä. Lisäksi tiettyjen synapsien muovautumiskyvyn todettiin olevan heikentynyt. Vastoin aiempia tuloksia ACBP:n pitkäaikainen yli-ilmentäminen ei vaikuttanut eläinten ahdistuneisuuteen tai aggressiivisuuteen. Tulokset antavat uutta tietoa ACBP:n vaikutuksista nisäkkäiden fysiologiaan ja erityisesti sen vaikutuksista geenien ilmentämisen säätelyyn.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja G. A.I.Virtanen -instituutti, ISBN 978-951-27-1124-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml.\n\nLisätietoja:\nsanna.oikari@uku.fi\np. 040 573 0481\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1124-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
79 s.
Tekijät:
Oikari Sanna(diss)
Tuotekoodi 020444
22,00 €