Quantitative 1H NMR Spectroscopy – Chemical and Biological Applications (Kvantitatiivinen protoni-NMR-spektroskopia – Kemian ja biokemian sovelluksia), Kyo:n julkaisuja C 240

Soininen Pasi (FM) 10.10.2008\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nBiotieteellinen kemia\nQuantitative 1H NMR Spectroscopy – Chemical and Biological Applications (Kvantitatiivinen protoni-NMR-spektroskopia – Kemian ja biokemian sovelluksia)\n\nVastaväittäjä: Professori Ilkka Kilpeläinen, Helsingin yliopist\nKustos: Professori Reino Laatikainen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 10.10.2008 klo 12, Snellmanian auditorio L22\n\nVäitöstiedote:\nMääriä magneetilla – sovelluksia kemian ja biokemian ongelmiin\n\nNMR-spektroskopia (ydinmagneettinen resonanssispektroskopia) on eniten käytetty menetelmä orgaanisen kemian rakennetutkimuksessa. Menetelmä perustuu samaan ilmiöön kuin magneettikuvaus, mutta tarkastelukohteet ovat vain reilusti pienempiä: molekyylien osia. Vaikka NMR-spektroskopia onkin laajalti tunnettu ja käytetty menetelmä, sen koko potentiaalia hyödynnetään harvoin rutiinitutkimuksessa. Yleensä NMR-spektroskopiaa käytetään rakennetutkimukseen, mutta vain harvemmin pitoisuusmäärityksiin. Syynä tähän voivat olla laitteiston korkea hinta sekä matala herkkyys verrattuna perinteisiin menetelmiin, kuten kromatografiaan. Kuitenkin suurimpana syynä voisi pitää vanhentuneita ennakkoluuloja laitteiston tarkkuudesta ja käytön hankaluudesta.\n\nTämä väitöskirjatyö koostuu viidestä osaprojektista. Niissä tutkittiin NMR-spektroskopian soveltuvuutta sellaisiin kemian ja biokemian alan ongelmiin, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta pitoisuuksien mittaamisessa. Kahdessa osaprojektissa pystyttiin osoittamaan, että NMR-spektroskopian avulla voidaan määrittää tarkasti jopa 0.05 % epäpuhtauspitoisuuksia lääkeaineissa halvemmalla, nopeammin ja yhtä luotettavasti kuin perinteisesti käytetyllä nestekromatografialla. Lisäksi tuntemattomien ja uusien epäpuhtauksien rakenteet saadaan selvitettyä ilman erillistä eristämistä, ja näin ollen kehitetty menetelmä mahdollistaa kustannustehokkaan laadunvalvonnan.\n\nTyössä kehitettyjä työkaluja sovellettiin erilaisiin biokemiallisiin ongelmiin kolmessa osaprojektissa. Ensimmäisessä selvitettiin useiden biologisesti tärkeiden yhdisteiden sitoutumista koivun PR-10c -proteiiniin. Toisessa osaprojektissa tutkittiin alhaisen tiheyden lipoproteiinin (LDL) hapettumisen ja elohopean välistä yhteyttä ja voitiin todeta, että elohopea ei edistä hapettumista suoraan vaan estämällä suojamekanismin toiminnan. Tämä tarjoaa selityksen elohopean ja sepelvaltimotaudin väliselle yhteydelle sekä seleenin ehkäisevälle roolille siinä. Kehitetyllä menetelmällä tutkittiin myös erilaisten antioksidanttien suojavaikutusta lipidien hapettumiseen. Kolmannessa osaprojektissa havaittiin LDL-partikkeleiden sisältämien monityydyttymättömien rasvahappojen hapettumisen aktivoivan partikkeleissa olevan entsyymin, jolla arvellaan olevan ateroskleroosia edistäviä vaikutuksia.\n\nVäitöskirjatyön havaintojen perusteella voidaan todeta, että NMR-spektroskopia on kilpailukykyinen kvantitatiivinen menetelmä seoksille, joiden analysointi perinteisillä menetelmillä vaatisi monimutkaisen näytteen käsittelyn tai monivaiheisen ja hitaan analyysimenetelmän.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet, ISBN 978-951-27-0978-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nFM Pasi Soininen\nKuopion yliopisto, biotieteiden laitos, kemian yksikkö\npuh. 040 355 3245\npasi.soininen@uku.fi.\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0978-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
128 s.
Tekijät:
Soininen Pasi(diss)
Tuotekoodi 020442
22,00 €