Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen lasten hoitotyössä (Nurse’s Professional Competence in Pediatric Nursing), Kyo:n julkaisuja E 156

Tuomi Sirpa (THM) 19.9.2008\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nSairaanhoitajan ammatillinen osaaminen lasten hoitotyössä (Nurse’s Professional Competence in Pediatric Nursing)\n\nVastaväittäjä: Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 19.9.2008 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöstiedote:\nSairaanhoitajan ammatillisen osaamisen moniulotteisuus lasten hoitotyössä\n\nTerveydenhuollon muutokset ja nopea kehitys edellyttävät monipuolista osaamista lasten hoitotyössä. Sairaanhoitajan osaamista on tutkittu ja arvioitu viime vuosina yleisellä tasolla. Näissä tutkimuksissa kohderyhminä ovat pääsääntöisesti olleet aikuisten parissa työskentelevät sairaanhoitajat, jolloin lasten hoitotyön osaamisen tarkastelu on jäänyt vähemmälle. Sairaanhoitajien osaamista lasten hoitotyössä on tutkittu hyvin vähän sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Lasten hoitotyöhön liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet viime vuosina pääsääntöisesti perhehoitotyöhön ja lasten kivunhoitoon.\n\nVäitöstutkimuksessa kuvataan ja selitetään sairaanhoitajien ammatillista osaamista lasten hoitotyössä sairaanhoitajien itsensä, lääkäreiden, hoitotyön johtajien ja opettajien näkökulmista. Ammatillista osaamista tarkastellaan sairaanhoitajalta odotetun ja itsearvioidun osaamisen näkökulmista. Lisäksi tutkimuksessa muodostettiin malli sairaanhoitajan ammatillisesta osaamisesta lasten hoitotyössä. Aineistot koottiin vuosina 2003–2004.\nKliinisestä osaamisesta kehittämisosaamiseen\n\nTutkimuksessa tarkastellaan ammatillista osaamista kliinisen osaamisen, yhteistyö-, muutos- ja kehittämisosaamisen sekä motivaation näkökulmista. Sairaanhoitajilta odotetaan erittäin hyvää motivaatiota lasten hoitotyötä kohtaan. Kliinisen osaamisen alueella erittäin hyvää osaamista odotetaan lasten hoitotyön menetelmien ja lasten lääke- ja nestehoidon osaamisessa. Kehittämisosaamisen alueella hoitotyön johtajat odottivat sairaanhoitajilta parempaa osaamista kuin sairaanhoitajat.\nSairaanhoitajan ammatillisen osaamisen laaja-alaisuus\n\nVäitöstutkimuksessa muodostetun mallin mukaan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen perustan muodostavat työelämän yhteinen, hoitotyön yhteinen ja lasten hoitotyön osaamisalueet. Osaamiseen ja sen kehittymiseen vaikuttavat sairaanhoitajan ikä, koulutus, kokemukset, organisaatio ja työyhteisö sekä hoidossa oleva lapsi ja hänen perheensä. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen koostuu seuraavista osa-alueista: muutoksen ja stressin hallinta sekä motivaatio, kansainvälisyys, monitieteinen tietoperusta, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä kehittymisosaaminen, hoitotyön eettinen osaaminen, terveyden edistämisen osaaminen, lasten hoitotyön kliininen osaaminen ja perhehoitotyön osaaminen.\nTulosten merkitys sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kehittämiselle\n\nSairaanhoitajien koulutuksessa opetussuunnitelmia on kehitetty viime vuosien aikana osaamisperustaisiksi. Opetussuunnitelmista tulee tarkastaa lastenhoitotyön osaamisen kehittyminen etenkin lasten hoitotyön kliinisen ja perhehoitotyön osalta, jotta työelämään siirtyvillä sairaanhoitajilla on lasten hoitotyön ammatillisen osaamisen hyvä perusta. Tästä jatketaan työyksikkökohtaista perehdytystä syventäen ammatillista osaamista erityisosaamisen osalta. Osaamisen arvioinnin ja urasuunnittelun tulee olla systemaattista, jotta työelämän edellyttämä laaja-alainen ammatillinen osaaminen kehittyy yksittäisen sairaanhoitajan ja työyksiköiden tarpeiden mukaisesti. Laaja-alaisen ammatillisen osaamisen takaamiseksi tarvitaan perehdytysohjelmien ja täydennyskoulutuksen kehittämistä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja, E. Yhteiskuntatieteet, ISBN 978-951-27-0815-4. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nTHM Sirpa Tuomi\nJyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala\nsirpa.tuomi@jamk.fi\np. 0400 976750\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0815-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
152 s.
Tekijät:
Tuomi Sirpa(diss)
Tuotekoodi 020437
38,35 €