Work ability and health-related quality of life in middle-aged men: the role of physical activity and fitness (Työkyky ja elämänlaatu keski-ikäisillä miehillä; fyysisen aktiivisuuden ja kunnon merkitys), Kyo:n julkaisuja D 438

Sörensen Lars (LL) 5.9.2008\nLääketieteellinen tiedekunta\nErgonomia\nWork ability and health-related quality of life in middle-aged men: the role of physical activity and fitness (Työkyky ja elämänlaatu keski-ikäisillä miehillä; fyysisen aktiivisuuden ja kunnon merkitys)\n\nVastaväittäjä: Clas-Håkan Nygård Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Veikko Louhevaara, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 5.9.2008 klo 12, Jyväskylän yliopisto, Agoran auditorio 1\n\nVäitöstiedote:\nKeski-ikäisten miesten työkyky ja elämänlaatu ovat yhteydessä toisiinsa\n\nTämän varhaiskuntoutujilla ja poliiseilla tehdyn tutkimuksen mukaan keski-ikäisten suomalaisten miesten työkyky ja elämänlaatu näyttävät kulkevan käsi kädessä. Fyysinen kunto on myös yhteydessä työkykyyn ja elämänlaatuun, mutta harvat fyysisen kunnon testausmenetelmät näyttävät soveltuvan työkyvyn ja elämänlaadun mittaamiseen. Pääasiassa raskaassa teollisuudessa ja rakennusalalla työskenteleville varhaiskuntoutujille tehdyn tutkimuksen mukaan erityisesti kahden kilometrin kävelytestin ja yläraajojen 10 kilon painolla tehdyn toistotestin tulokset näyttivät olevan yhteydessä sekä työkykyyn että elämänlaatuun. Lisäksi poliiseille tehty 15-vuotisseurantatutkimus osoitti vatsalihastestin tuloksen ennustavan työkykyä.\n\nPoliiseilla vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus lisääntyi, mutta paino nousi keskimäärin yli 7 kiloa 15 vuoden seurannan aikana. Poliisien vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus ja fyysinen kunto vuonna 1981 ennustivat vahvasti vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta ja kuntoa vuonna 1996. Poliiseilta myös tiedusteltiin vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Liikunnan suoma ilo oli selkeästi yhteydessä liikunta-aktiivisuuteen.\n\nTämän tutkimuksen perusteella työkykyä ja elämänlaatua voidaan arvioida kahden kilometrin kävelytestillä ainakin niillä työntekijöillä, jotka joutuvat paljon kävelemään ja seisomaan työpäivän aikana. Työterveyshuollon pitäisi ohjata jo työelämää aloittelevia fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan, koska vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus varhaisessa keski-iässä näyttää ennustavan varsin hyvin vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta 15 vuotta myöhemmin. Liikunnan ohjauksessa ja liikkumisessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota myönteisten elämyksien saamiseen.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-09588. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nLars Sörensen\nSuomen Terveystalo, Jyväskylä\np. 040 733 0426\nlars.sorensen@fimnet.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0958-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
84 s.
Tekijät:
Sörensen Lars (diss)
Tuotekoodi 020435
22,00 €