Predictors and Consequences of the Metabolic Syndrome – Population-based Studies in Aging Men and Women (Metabolista oireyhtymää ennustavat tekijät ja seuraukset – väestötutkimus ikääntyvillä miehillä ja naisilla), Kyo:n julkaisuja D 434

Hassinen Maija (TtM) 4.7.2008\nLääketieteellinen tiedekunta\nLiikuntalääketiede\nPredictors and Consequences of the Metabolic Syndrome – Population-based Studies in Aging Men and Women (Metabolista oireyhtymää ennustavat tekijät ja seuraukset – väestötutkimus ikääntyvillä miehillä ja naisilla)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Katriina Kukkonen-Harjula, UKK-instituutti\nKustos: Professori Rainer Rauramaa, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos\nAika ja paikka: Perjantai 4.7.2008 klo 12, Snellmanian auditorio L21\n\nVäitöstiedote:\nMetabolisen oireyhtymän riskit ja seuraukset ikääntyneillä\n\nMetabolisen oireyhtymän, valtimosairauksien vaaratekijöiden kasauman, keskeisinä tekijöinä on pidetty keskivartalolihavuutta, sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan poikkeavuutta ja kohonnutta verenpainetta. Väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että huono verenkierto- ja hengityselimistön kunto (maksimaalinen hapenottokyky) on voimakkaasti yhteydessä metaboliseen oireyhtymään. Alhaista hapenottokykyä voitaneenkin pitää yhtenä metabolisen oireyhtymän osatekijänä. Matala-asteinen tulehdus on yhteydessä metabolisen oireyhtymän kehittymiseen ja metabolisen oireyhtymän kehittyminen ja keskivartalolihavuus lisäävät puolestaan selvästi valtimoiden ahtautumista eli ateroskleroosia.\n\nMetabolinen oireyhtymä on usealla sadalla miljoonalla ihmisellä ympäri maailmaa, Suomessa noin kolmasosalla aikuisväestöstä. Vähäinen liikunta, epäterveelliset ravintotottumukset ja lihavuuden voimakas lisääntyminen ovat keskeisiä syitä metabolisen oireyhtymän yleisyyteen. Vatsaontelon sisäisen rasvan kertyminen heikentää sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa, johtaa kudosten heikentyneeseen insuliiniherkkyyteen ja aiheuttaa elimistöön kroonisen matala-asteisen tulehduksen. Oireyhtymän tunnistaminen on tärkeää, koska sen tiedetään lisäävän riskiä erityisesti aikuistyypin diabetekseen ja valtimoita ahtauttaviin verisuonisairauksiin, jotka väestön ikääntyessä muodostavat tulevaisuudessa suuren kansanterveydellisen ongelman.\n\nVäitöskirjatyön tavoitteena oli laajentaa tietämystä metabolisen oireyhtymän yhteydestä ei-perinteisiin riskitekijöihin, kuten huonoon verenkierto- ja hengityselimistön kuntoon, matala-asteiseen tulehdukseen ja ateroskleroosiin ikääntyneillä henkilöillä, koska väestötason tutkimusta ei juuri ole näiltä alueilta.\n\nTutkimus perustuu kahteen väestöpohjaiseen itäsuomalaiseen aineistoon. Ikääntyvien miesten ja naisten verenkierto- ja hengityselimistön kunnon ja metabolisen oireyhtymän yhteyttä tutkittiin meneillään olevassa, laajassa liikuntainterventiotutkimuksessa (Dose-responses to exercise training, DR’s EXTRA). Matala-asteisen tulehduksen yhteyttä metabolisen oireyhtymän kehittymiseen sekä metabolisen oireyhtymän ja lihavuuden yhteyttä ateroskleroosin etenemiseen tutkittiin ikääntyneiden naisten 12-vuotisessa seurantatutkimuksessa.\n\nVerenkierto- ja hengityselimistön kuntoa kartoitettiin maksimaalisella polkupyörätestillä, ateroskleroosin etenemistä kaulavaltimon seinämän paksuuden ultraäänimittauksella ja matala-asteista tulehdusta määrittämällä seerumin herkkä C-reaktiivinen proteiini (hsCRP).\n\nMiehillä ja naisilla, joilla oli huonoin hapenottokyky, oli yli 10-kertainen metabolisen oireyhtymän riski verrattuna hyväkuntoisimpiin miehiin ja naisiin. Matala-asteisen tulehduksen tärkeyttä metabolisen oireyhtymän kehittymisessä kuvastaa se, että jo pieni hsCRP:n nousu 12 vuoden aikana lisäsi metabolisen oireyhtymän riskiä yli nelinkertaiseksi. Naisilla, joille kehittyi metabolinen oireyhtymä 12 vuoden aikana, oli kaulavaltimoiden paksuuden muutos noin kaksinkertainen verrattuna heihin, joille ei oireyhtymää kehittynyt. Ateroskleroosin eteneminen oli puolestaan suurinta naisilla, joilla oli ns. omenalihavuus eli sekä suuri vyötärön ympärys että kapea lantio.\n\nTutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yhdessä muiden sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kanssa alhainen verenkierto- ja hengityselimistön kunto ja matala-asteinen tulehdus lisäävät metabolisen oireyhtymän ennustearvoa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa metabolinen oireyhtymä todetaan sitä paremmassa kunnossa valtimot ovat. Sopivan liikuntamuodon ja -annoksen sekä ravinnon vaikutus metaboisen oireyhtymän ehkäisyssä ja hoidossa kaipaa uutta tutkimustietoa riittävän pitkäkestoisista väestötasoisista interventiotutkimuksista.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-0954-0. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nMaija Hassinen\nKuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos\np. 017 288 4422\nmaija.hassinen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0954-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
109 s.
Tekijät:
Hassinen Maija(diss)
Tuotekoodi 020420
22,00 €