Evaluation of iron status using methods based on the features of red blood cells and reticulosytes (Rautatasapainon arvioiminen punasolujen ja retikulosyyttien ominaisuuksista mitattavien parametrien avulla), Kyo:n julkaisuja D 436

Ervasti Mari (LL) 13.6.2008\nLääketieteellinen tiedekunta\nKliininen kemia\nEvaluation of iron status using methods based on the features of red blood cells and reticulosytes (Rautatasapainon arvioiminen punasolujen ja retikulosyyttien ominaisuuksista mitattavien parametrien avulla)\n\nVastaväittäjä: Professori Seppo Parkkila, Tampereen yliopisto\nKustos: Ma. professori Kari Pulkki, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 13.6.2008 klo 12, Medistudian auditorio ML1\n\nVäitöstiedote:\nSolujen hemoglobiinisisällön mittaamisen avulla tarkempaan rautatasapainon arviointiin raskauden loppuvaiheessa\n\nRauta on punasolujen hemoglobiinissa oleva elintärkeä alkuaine, jota tarvitaan hapen kuljetukseen. Pitkään jatkunut raudanpuute voi aiheuttaa anemiaa eli normaalia alhaisempaa veren hemoglobiinipitoisuutta. Nykyaikaisilla laboratoriolaitteistoilla pystytään entistä tarkempaan yksittäisten solujen ominaisuuksien mittaamiseen. Ne mahdollistavat mm. punasolujen ja niiden varhaismuotojen, retikulosyyttien, koon ja hemoglobiinisisällön mittaamisen. Nämä uudet soluparametrit kuvastavat siten jatkuvasti uusiutuvien punasolujen hemoglobiinisisältöä ja raudan saatavuutta hemoglobiinin muodostukseen.\n\nTässä väitöskirjatutkimuksessa osoitettiin, että sekä punasolujen että retikulosyyttien uudet soluparametrit ovat lupaavia laboratoriotutkimuksia raskaana olevien naisten rautatasapainon arvioinnissa raskauden loppuvaiheessa.\nElimistön rautatasapaino yhteydessä moniin sairauksiin\n\nElimistössä pyritään säätelemään tarkasti raudan aineenvaihduntaa, koska sekä raudanpuute että elimistön liiallinen rautamäärä ovat haitallisia. Raudanpuute on erityisen haitallista kasvavalle lapselle. Sitä tarvitaan punasolujen lisäksi erityisesti kehittyviin aivoihin ja kasvaviin lihaksiin. Raskaana olevilla naisilla on myös riski kärsiä raudanpuutteesta, koska kehittyvä sikiö saa oman osansa äitinsä raudasta. Toisaalta elimistössä oleva suuri rautamäärä on yhdistetty viimeaikaisten tutkimusten mukaan mm. tyypin II diabetekseen, raskauden aikaiseen diabetekseen ja verenpaineen kohoamiseen sekä sydäninfarktin riskin kohoamiseen. Siten perustelematonta rautahoitoa on syytä välttää.\nRautatasapainon arvioimisen ongelmia ja uusia ulottuvuuksia\n\nRaskaana olevien naisten rautatasapainon arviointi perinteisillä laboratoriomenetelmillä, ja erityisesti pelkän veren hemoglobiinipitoisuuden mittaamisella, on ongelmallista raskauden aiheuttamien muutosten vuoksi. Toisaalta ne eivät kuvasta myöskään hyvin vastasyntyneiden rautatasapainoa.\n\nTämän väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia synnyttämään tulleiden naisten ja heidän vastasyntyneiden lastensa rautatasapainoa uusilla punasoluja ja retikulosyyttejä kuvaavilla parametreilla. Niiden osoitettiin olevan tarkempia kuvaamaan synnyttämään tulleiden naisten rautatasapainoa kuin perinteisesti käytetyt laboratoriotutkimukset.\n\nRaskaana olevien naisten elimistön rautatasapainoa tutkittiin raskausajan lopussa, joten jatkossa tarvitaan lisätutkimuksia, joissa arvioidaan näiden uusien parametrien käyttöä koko raskauden aikana. Tutkimuksessa todettiin myös, että solujen hemoglobiinisisällön mittaamisella ei saada merkittävää lisähyötyä vastasyntyneiden lasten rautatasapainon arviointiin.\nErytropoietiini yhteydessä punasolujen ja retikulosyyttien hemoglobiinisisältöön\n\nErytropoietiini on hormoni, jonka eritys lisääntyy kudosten kärsiessä hapenpuutteesta. Sen pääasiallisin tehtävä on lisätä punasolujen muodostumista, jonka myötä veren hapenkuljetuskapasiteetti lisääntyy.\n\nTässä väitöskirjatutkimuksessa osoitettiin myös, että veren erytropoietiinipitoisuus on korkeampi, jos punasolujen ja retikulosyyttien hemoglobiinisisältö on alhaisempi. Toisaalta myös matala veren pH-taso, joka kuvaa hapettomassa tilassa tapahtuvaa aineenvaihduntaa, oli yhteydessä alhaisempaan punasolujen ja retikulosyyttien hemoglobiinisisältöön vastasyntyneiden lapsien napaverinäytteissä.\nRaudan tarpeen arvioiminen solutasolla\n\nVäitöskirjatutkimuksessa kehitettiin myös laboratoriomenetelmä jatkuvasti uusiutuvan punasolutuotannon raudan tarpeen arvioimiseksi. Menetelmä voisi sopia potilaiden rautahoidon tarpeen arviointiin, mutta ennen sen kliinistä käyttöä tarvitaan lisätutkimuksia erilaisissa potilasaineistoissa.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-0956-4. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nMari Ervasti\nKuopion yliopisto, kliininen laitos, kliinisen kemian yksikkö, Itä-Suomen laboratoriokeskus\np. 044 717 8716\nmari.ervasti@uku.fi tai mari.ervasti@islab.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0956-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
104 s.
Tekijät:
Ervasti Mari(diss)
Tuotekoodi 020418
25,00 €