Cyclodextrins and their solid-state complexes: studies for pulmonary drug delivery (Syklodekstiinit ja niiden kiinteät kompleksit: tutkimuksia keuhkoantoa varten), Kyo:n julkaisuja A 111

Toropainen Tarja (proviisori) 14.6.2008\nFarmaseuttinen tiedekunta\nFarmaseuttinen kemia\nCyclodextrins and their solid-state complexes: studies for pulmonary drug delivery (Syklodekstiinit ja niiden kiinteät kompleksit: tutkimuksia keuhkoantoa varten)\n\nVastaväittäjä: Professori Lajos Szente, Cyclolab Ltd, Budapest, Unkari\nKustos: Professori, apteekkari Tomi Järvinen, Kuopion yliopiston apteekki\nAika ja paikka: Lauantai 14.6.2008 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöstiedote:\nUusia analyysi- ja valmistusmenetelmiä lääkevalmisteiden tutkimus- ja kehitystyöhön\n\nVäitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää syklodekstriini-apuaineen käyttömahdollisuuksia keuhkoihin annettavissa lääkevalmisteissa. Syklodekstriinit on tunnettu farmaseuttinen apuaineryhmä, jota on käytetty parantamaan lääkeaineiden ominaisuuksia (esim. vesiliukoisuus, liukenemisnopeus tai pysyvyys) erityyppisissä lääkevalmisteissa.\n\nVäitöskirjatutkimuksessa selvitettiin syklodekstriini-apuaineen vaikutusta lääkeaineen kulkeutumiseen ilmavirran mukana sisäänhengitystä mallintavassa laitteistossa ja kehitettiin menetelmä syklodekstriini-apuaineiden pitoisuusmääritykseen vesipohjaisista näytteistä. Lisäksi kehitettiin uusi valmistusmenetelmä, jolla lääkeaine voidaan kompleksoida syklodekstriini-apuaineen kanssa, jolloin esim. lääkeaineen liukenemisnopeus jauhemaisesta olomuodosta voi parantua. Tutkimuksessa kehitettyjen menetelmien uskotaan olevan hyödynnettävissä useissa erilaisissa farmaseuttisissa sovellutuksissa.\nLääkeaineiden anto keuhkojen kautta\n\nKeuhkoja on tutkittu viime vuosina lupaavana, vaihtoehtoisena antoreittinä lääkeaineille, joita on ominaisuuksiensa vuoksi jouduttu antamaan esimerkiksi injektioina. Useiden lääkeaineiden on todettu imeytyvän hyvin keuhkoista verenkiertoon, mutta myös monia ongelmia on havaittu. Esimerkiksi lääkeaineiden pääsy imeytymispaikalle keuhkoissa tai niiden imeytyminen keuhkoista verenkiertoon voi olla puutteellista. Tämän vuoksi on tutkittu useiden erilaisten apuaineiden soveltuvuutta ja niiden mahdollisuuksia parantaa lääkeaineiden ominaisuuksia keuhkojen kautta annettuna.\nSyklodekstriini-apuaineen vaikutus lääkeaineen kulkeutumiseen ilmavirrassa\n\nLääkeaineen tulee kulkeutua hengitysilman mukana keuhkojen alempiin osiin imeytymispaikalle. Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin mallilääkeaineen kulkeutumista ilmavirran mukana laitteistossa, joka simuloi hengitysteitä. Tutkimuksessa havaittiin, että syklodekstriini-apuaine ei huononna mallilääkeainetta sisältävien jauhehiukkasten kulkeutumista ilmavirrassa.\nUusi valmistusmenetelmä lääkeaine/syklodekstriinikomplekseille\n\nLääkeaineiden ominaisuuksia voidaan parantaa kompleksoimalla ne syklodekstriini-apuaineen kanssa. Kompleksointimenetelmiä on useita, mutta esim. huono kompleksoitumistehokkuus (lääkeaineen vähäinen määrä kompleksijauheessa) voi muodostua ongelmaksi.\n\nVäitöskirjatutkimuksessa kehitettiin uusi, ylíkriittiseen hiilidioksidiprosessiin perustuva menetelmä kiinteiden lääkeaine/syklodekstriinikompleksien valmistukseen (malliaineena budesonidi ja γ-syklodekstriini). Menetelmän avulla saavutettiin hyvä kompleksoitumistehokkuus ja lisäksi havaittiin, että prosessiolosuhteilla voidaan vaikuttaa kompleksoidun lääkeaineen liukenemisominaisuuksiin.\nUusi analyysimenetelmä syklodekstriinien pitoisuusmääritykseen\n\nLääkeaineiden lisäksi myös apuaineiden osalta tulee tietää, imeytyvätkö ne keuhkoista verenkiertoon. Väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin uusi, korkean erotuskyvyn nestekromatografiaan perustuva analyysimenetelmä luonnon syklodekstriinien pitoisuusmääritykseen näytteistä, jotka saadaan viljellyillä keuhkosoluilla tehtävistä imeytymistutkimuksista. Analyysimenetelmää voidaan käyttää havaitsemaan erittäin pieniä syklodekstriinipitoisuuksia myös muun tyyppisistä vesipohjaisista näytteistä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet, ISBN 978-951-27-0849-0. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nTarja Toropainen\nKuopion yliopisto, farmasian teknologian ja biofarmasian laitos\np. 017 16 3306\ntarja.toropainen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0849-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
136 s.
Tekijät:
Toropainen Tarja(diss)
Tuotekoodi 020414
22,00 €