Comparative Causal Mapping with CMAP3 - A method introduction to comparative causal mapping and a users manual for CMAP3, Kyo:n selvityksiä H 2

Kausaalikarttoja käytetään erityisesti/sosio-teknisten järjestelmien kausaalimekanismien tai keskeisten toimijoiden syy-seuraus-tietämyksen tutkimiseen. Tyypillisiä kohteita ovat avainhenkilöiden uskomukset tärkeistä yhteiskunnallisista ilmiöistä ja niiden toiminnasta kuten yritysjohdon strateginen ajattelu. Keskeistä vertailevassa kausaalimetodissa on, että perusdata kootaan usealta eri toimijalta tai dokumenttilähteestä ja muokataan siten vertailukelpoiseksi, että kausalistisen tietämyksen ja subjektiivisten ontologioiden eroja ja vastaavuuksien määrittely on mahdollista tai ajalliset tai muista muista syistä johtuvat muutokset voidaan todeta

ISBN-10:
978-951-781-502-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
53 s.
Tekijät:
Laukkanen Mauri
Tuotekoodi 020409
22,00 €