Heart rate response to exercise in the prediction of mortality and myocardial infarction. A prospective population study in men (Sydämen sykintätaajuus kuormituskokeessa kuolleisuuden ja akuutin sydäninfarktin ennustajana. Epidemiologinen seurantatutkimus, Kyo:n julkaisuja D 432

Savonen Kai (LL, LitM, TtM) 10.5.2008\nLääketieteellinen tiedekunta\nLiikuntalääketiede\nHeart rate response to exercise in the prediction of mortality and myocardial infarction. A prospective population study in men (Sydämen sykintätaajuus kuormituskokeessa kuolleisuuden ja akuutin sydäninfarktin ennustajana. Epidemiologinen seurantatutkimus)\n\nVastaväittäjä: Professori Olli Raitakari, Turun yliopisto\nKustos: Professori Timo Lakka, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Lauantai 10.5.2008 klo 12, Snellmanian auditorio L21\n\nVäitöstiedote:\n\nKuormituskokeessa tehdyt sykemittaukset auttavat arvioimaan sydän- ja verisuonitautien riskiä\n\nKuopiossa ja sen lähikunnissa asuvien keski-ikäisten miesten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä on tutkittu useiden vuosien ajan. Tähän laajaan itäsuomalaiseen aineistoon perustuva väitöstutkimus vahvistaa kliinisessä kuormituskokeessa tehtävien sykemittausten merkitystä sydän- ja verisuonisairauksien riskinarvioinnissa.\n\nSeurantatutkimuksen keskeinen havainto oli, että heikentynyt sykkeen nousu kuormituskokeen jälkimmäisellä puoliskolla ennustaa ennenaikaisen kuoleman vaaraa ja sydäninfarkteja henkilöillä, joilla ei ole tiedossa olevaa sepelvaltimotautia. Tutkimus oli ensimmäinen, jossa heikentynyttä sykkeen nousua nimenomaan kuormituskokeen jälkimmäisellä puoliskolla tarkasteltiin mahdollisena riskitekijänä.\n\nLisäksi havaittiin, että sykkeen kohoaminen yli 100 lyöntiin minuutissa jo kevyessä kuormituksessa ennustaa ennenaikaisen kuoleman vaaraa sekä henkilöillä, joilla ei ole tiedossa olevaa sepelvaltimotautia että niillä, joilla on jo todettu tai epäilty sepelvaltimotauti. Uutena havaintona todettiin, että nopea sykkeen nousu jo kevyessä kuormituksessa ei ole pelkästään merkki huonosta fyysisestä suorituskyvystä, vaan se näyttää olevan itsenäinen riskitekijä.\n\nSydämen sykintätaajuus, syke, on eräs helpoimmin mitattavista kuormituskoemuuttujista. Mitattu syke on kuitenkin monimutkaisen säätelyn lopputulos, jossa lukuisilla elimistön mekanismeilla on kullakin oma osuutensa. Kuormituskokeen aikana mitatun sykkeen perusteella voidaan arvioida sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.\n\nLaajassa itäsuomalaisessa väestötutkimuksessa syke mitattiin polkupyöräergometrillä tehdyn maksimaalisen kuormituskokeen aikana 1679 mieheltä. Kuormituskokeen aikana mitattiin myös lukuisia muita muuttujia, kuten fyysistä suorituskykyä, sydänlihasiskemiaa ja verenpainetta. Miesten terveydentilaa seurattiin yli kymmenen vuoden ajan.\n\nTähän aineistoon perustuvassa väitöstutkimuksessa tärkeimmät tarkastellut rasituskokeenaikaista sykettä mittaavat muuttujat olivat kuormitustaso, jonka tutkittava saavutti ennen sykkeen kohoamista yli sataan lyöntiin minuutissa, ja sykkeen nousu kuormituskokeen jälkimmäisellä puoliskolla lähestyttäessä maksimaalista kuormitustasoa.\n\nVäitöstutkimuksen perusteella kuormituskoe on käyttökelpoinen menetelmä nimenomaan riskinarvioinnissa yhdistettynä perinteisten sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöiden määrittämiseen. Kuormituskokeen kiistaton etu on se, että sen aikana pystytään mittaamaan useita eri muuttujia, jotka toisistaan riippumatta tuovat lisäinformaatiota riskinarviointiin. Riskinarvioinnin perusteella voidaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suunnata tehokkaammin niihin henkilöihin, jotka ennaltaehkäisystä eniten hyötyvät. Lisäksi tarkentunutta riskinarviointia voidaan hyödyntää motivoitaessa henkilöitä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyn kannalta myönteisiin elintapamuutoksiin. Vaikka uusia menetelmiä kehitetään jatkuvasti, kliininen kuormituskoe on edelleen tärkeä väline sydän- ja verisuonitautien riskinarvioinnissa.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-0952-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nKai Savonen\nKuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos\np. 0400 628 532\nsavonen@hytti.uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0952-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
165 s.
Tekijät:
Savonen Kai(diss)
Tuotekoodi 020401
33,00 €