Immune Response to Lipocalin Allergens - IgE and T-cell Cross-Reactivity (IgE- ja T-soluvälitteinen ristireaktiivisuus eläinperäisille lipokaliiniallergeeneille), Kyo:n julkaisuja D 427

Saarelainen Soili (FM) 15.2.2008\nLääketieteellinen tiedekunta\nKliininen mikrobiologia ja immunologia\nImmune Response to Lipocalin Allergens - IgE and T-cell Cross-Reactivity (IgE- ja T-soluvälitteinen ristireaktiivisuus eläinperäisille lipokaliiniallergeeneille)\n\nVastaväittäjä: Tutkimusprofessori Harri Alenius, Työterveyslaitos\nKustos: Dosentti Tuomas Virtanen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 15.2.2008 klo 12, Snellmanian auditorio L21\n\nVäitöstiedote:\n\nKoira-allergisilla vasta-aineita myös elimistön omaa proteiinia kohtaan\n\nAllergiset sairaudet ovat yleistyneet Suomessa ja muissa korkean elintason maissa. Eräiden arvioiden mukaan jopa 30 prosenttia suomalaisista kärsii allergisesta nuhasta. Yleisiä allergisen nuhan aiheuttajia ovat muun muassa siitepölyt sekä eläinpölyt. Tämä väitöskirjatutkimus osoitti, että osalta koira-allergisista potilaista löytyy immunoglobuliini E-luokan vasta-aineita, jotka tunnistavat sekä ihmisen kyynelproteiinia että koiran pääallergeenia Can f 1:tä. Lisäksi hiirimallissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että tiettyä osaa lehmän pääallergeenista tunnistavat T-solut tunnistavat samankaltaisen alueen myös bakteeriproteiinista.\n\nVäitöskirjatutkimus koostui neljästä osatyöstä, joista kahdessa aineisto koostui allergiapotilaiden sekä terveiden verrokkihenkilöiden seeruminäytteistä. Kahdessa osatyössä käytettiin eläinmalleina kuutta eri hiirikantaa.\n\nAllergia on haitallinen, pääasiassa immunoglobuliini E- eli IgE-luokan vasta-aineiden ja solujen välittämä immuunireaktio, joka kohdistuu tavallisia ympäristön tekijöitä vastaan. Osa allergiareaktioista johtuu niin sanotusta ristiallergiasta, joissa sama vasta-aine tunnistaa samankaltaisia rakenteita eri alkuperää olevissa aineissa. Vaikka eläinpölyjen allergeenit, erityisesti lipokaliinit, ovat merkittäviä hengitystieallergioiden aiheuttajia, niiden immuunivastetta ja ristireaktiivisuuksia on tutkittu erittäin vähän.\n\nSuurin osa eläinperäisistä hengitystieallergeeneista kuuluu lipokaliinien proteiiniryhmään. Myös useat ihmisestä löytyvät proteiinit, kuten kyynelproteiini, kuuluvat lipokaliineihin. Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että 17 prosentilta koira-allergisista potilaista löytyy IgE-luokan vasta-aineita, jotka tunnistavat sekä koiran pääallergeenia että ihmisen kyynelproteiinia. Lisäksi havaittiin, että osa hiiriallergisten potilaiden IgE-luokan vasta-aineista tunnistaa hiiriallergeenin lisäksi vastaavan hevosallergeenin. Vaikka potilaan ristiallergia aiheutuu vasta-aineiden ristireaktiosta, ristireagoivien vasta-aineiden löytyminen ei aina merkitse ristiallergiaa. Allergisten oireiden lisäksi ristireaktioilla voi olla merkitys myös allergisessa herkistymisessä ja sen säätelyssä. Tämä väitöstutkimus on ensimmäinen laajempi tutkimus eläinperäisten hengitystieallergeenien ristireaktioista ja antaa siksi tärkeää uutta tietoa tämän proteiiniryhmän allergeenien ominaisuuksista.\n\nOsana väitöstutkimusta selvitettiin hiirimallissa lehmän hilseen pääallergeenin aikaansaamaa immuunivastetta. Kuudesta hiirikannasta vain yhdessä havaittiin lehmän pääallergeenin, Bos d 2:n, aikaansaama vasta-ainevaste. Hiirimallissa havaittu T-soluvaste muistutti ihmisen T-soluilla havaittua 2-tyypin auttaja-T-soluvastetta. Tutkittaessa hiirien T-soluvastetta lyhyiden proteiinijaksojen, peptidien, avulla havaittiin, että T-solut, jotka tunnistavat peptidin lehmän hilseen pääallergeenista, tunnistavat myös samankaltaisen alueen bakteeriproteiinista. Bakteeripeptidiä käyttämällä voitiin muokata allergeenipeptidin aikaansaamaa haitallista immuunivastetta.\n\nPotilaiden allergioiden tutkimisessa ja siedätyshoidossa käytetään erilaisia allergeeniuutteita. Vaikka käytetyt uutteet ovat standardoituja, niiden käyttöön liittyy ongelmia. Allergeenien tuottaminen hiivasolujen ja bakteerien avulla on yleistynyt niiden tuomien etujen, kuten valmisteiden tasalaatuisuuden ja muunneltavuuden vuoksi. Tässä tutkimuksessa Pichia pastoris -hiivassa tuotetut kaksi koiran allergeenia soveltuvat hyvin potilaiden allergiatestaukseen. Niiden spesifisyyden ihokokeissa ja IgE-luokan vasta-aineiden mittauksessa havaittiin olevan vastaava kuin luonnollisten allergeenien spesifisyys. Lisäksi tutkimuksessa löydettiin uusi, aiemmin raportoimaton koira-allergeeni. Koira-allergisista potilaista 60 prosentilla oli IgE-luokan vasta-aineita, jotka tunnistivat uuden allergeenin.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-0947-2. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nFM Soili Saarelainen\nKuopion yliopisto\nKliininen mikrobiologia\nP. 017 162 707, 041 467 4074\nsoili.saarelainen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0947-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
92 s.
Tekijät:
Saarelainen Soili(diss)
Tuotekoodi 020398
22,00 €