Kuopion yliopiston opppimiskeskuksen koulutusten vaikuttavuus - Tarkastelussa Yliopistopedagoginen PD-, Verkko-opetuksen asiantuntija- ja Verkko-opetuksen perusteet -koulutukset, Kyo:n julkaisuja F 44

Kuopion yliopiston laatujärjestelmän perusajatus on jatkuva laadun parantaminen. Laadun parantamiseen kuuluvat mm. koulutuksen ja oppimisen arviointi. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Kuopion yliopiston oppimiskeskuksen järjestämien Yliopistopedagogisen PD-koulutuksen(Professional Development, 60 op), Verkko-opetuksen asiantuntijakoulutuksen(VOA, 15 op) ja Verkko-opetuksen perusteet -koulutuksen (VOP, 5 op) vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta tarkasteltiin myös taloudellisuuden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa sovellettiin Kirkpatrickin neljän tason mallia. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään oppimiskeskuksen PD-, VOA- ja VOP -koulutuksien kehittämistyössä

ISBN-10:
978-951-27-0703-04
Kieli:
fin
Sivumäärä:
80 s.
Tekijät:
Pitkänen Marja & Heide Tuula
Tuotekoodi 020390
16,00 €