Voimaantumisen ydin, sosiaali- ja terveysalalla toimivien ihmisten mahdollisuuksia voimaantua työssään, Kyo:n julkaisuja E 151

Mattila Heleena (THM) 8.2.2008\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nVoimaantumisen ydin, sosiaali- ja terveysalalla toimivien ihmisten mahdollisuuksia voimaantua työssään\n\nVastaväittäjä: professori Päivi Åstedt-Kurki, Tampereen yliopisto\nKustos: dosentti Irma Kiikkala\nAika ja paikka: Perjantai 8.2.2008 klo 12, Lahden ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan laitoksen auditorio, Hoitajankatu 3, Lahti\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nUupumuksen kurimuksesta iloiseen voimaantumisen pyörteeseen\n\nVoimaantuminen on tässä narratiivis-hermeneuttisessa tutkimuksessa vahvasti kytketty hoitotieteelliseen käsitykseen terveydestä, joka on ihmisen elinikäinen itseksi tulemisen ja tietoisuuden laajenemisen prosessi. Voimaantumisen perusta on käsityksessä itsestä ja omasta olemisesta, mutta työyhteisö voi helpottaa tai vaikeuttaa jäsenensä voimaantumista. Sosiaali- ja terveysalalla toimivan ihmisen olemassaolokokemus voi ajoittain olla kuin kuilun reunalla tasapainoilua, fasadin suojassa piilottelua tai yhdessä eteenpäin menemisen meininkiä. Kokemus voi johtaa ilottomaan uupumuksen kurimukseen, tekohauskaan voimaantumattomuuden kierteeseen tai iloiseen voimaantumisen pyörteeseen.\nKurimuksesta voimaantumiseen\n\nKun sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä käydään raakaa olemassaolotaistelua, jotkut joutuvat tasapainoilemaan yksin kuilun reunalla. Usko itseen ja omaan osaamiseen hämärtyy riittämättömyyden kokemukseksi varsinkin, jos työ tuntuu mahdottomalta yritykseltä vastata joka puolelta, myös itsestä, tuleviin ja aina vain lisääntyviin velvollisuuksiin. Seurauksena saattaa olla iloton uupumuksen kurimus. Monenlaiset ympäristön viestit saattavat havahduttaa kurimuksessa kärsivän yksilön ja työyhteisön tiedostamaan omia eettisiä erehdyksiään, jolloin uupumuksen kurimus on mahdollista kääntää voimaantumisen pyörteeksi.\nVoimaantumattomuudesta voimaantumiseen\n\nSosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä käydään myös sivistynyttä, tekohauskuuden alle piilotettua, sivistyneesti kilpailevaa roolinäytelmää asiantuntijuudesta ja parhaista roolisuorituksista. Kun asiantuntijuus on ihmisyyttä tärkeämpää, oma ja toisen ihmisen varsinainen itseys sivuutetaan. Seurauksena saattaa olla sekä yksilön että työyhteisön joutuminen voimaantumattomuuden kierteeseen. Oman itsen ja ympäristön eettinen vastarinta saattavat havahduttaa yksilön ja työyhteisön näkemään roolinäytelmän turhanaikaisuuden, katkaisemaan kierteen ja suuntaamaan eteenpäin. Vain yhdenvertaiset ihmiset osallistuvat iloiseen voimaantumisen pyörteeseen.\nIloinen voimaantumisen pyörre\n\nSosiaali- ja terveysalan työyhteisö, jossa huolehditaan itsestä itsenä, kunnioitetaan toisten ihmisten itseyttä, halutaan oppia uutta ja uskalletaan kehittyä, tarjoaa hyvät voimaantumisen mahdollisuudet. Jokaisella on arvostettu paikkansa yhteisössä ja sekä yksilön että yhteisön kokemuksena on yhdessä eteenpäin menemisen meininki. Voimaantuminen on lähimmäisenrakkauden ravitsemaa molemminpuolista silleen jättämistä, jonka ydin on olla pakottamatta tai estämättä toista ihmistä tai olla itse lannistumatta ja alistumatta toisen ihmisen tahtoon. Voimaantumisen pyörteessä koetaan yhdessä eteenpäin menemisen meininkiä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 978-951-27-0810-9. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nTHM Heleena Mattila\nLahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos\nheleena.mattila@lamk.fi\np. 040 701 2825\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0810-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
160 s.
Tekijät:
Mattila Heleena(diss)
Tuotekoodi 020356
25,00 €