Towards ecological control of carrot psyllid (Trioza apicalis) (Kohti porkkanakempin (Trioza apicalis) ekologista torjuntaa), Kyo:n julkaisuja C225

Nissinen Anne (MMM) 25.1.2008\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nYmpäristötiede\nTowards ecological control of carrot psyllid (Trioza apicalis) (Kohti porkkanakempin (Trioza apicalis) ekologista torjuntaa)\n\nVastaväittäjä: PhD Robert Glinwood, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala\nKustos: professori Jarmo Holopainen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 25.1.2008 klo 12, Medistudian auditorio ML1\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nPorkkanakemppi vie sadon nopeasti – auttaako houkutus-karkotustekniikka?\n\nYhden porkkanakempin kolmipäiväinen vierailu sirkkalehtivaiheessa olevalla porkkanantaimella riittää alentamaan porkkanan satoa peräti 35 %, mikä osoitettiin väitöstutkimuksen kasvihuonekokeissa. Taimien ollessa vioitukselle herkimmässä vaiheessa talvehtimasta tulevien kemppien pääsy porkkanapellolle voitaisiin estää kemiallisen ekologian keinoin ohjaamalla kempit viljelykasvia houkuttelevammalle kasville samalla, kun porkkanakasvusto suojataan karkottavalla hajulla. Tutkimuksessa löydettiinkin kemppejä houkutteleva porkkanalajike. Sen sijaan karkotteeksi tarkoitetun aineen tehoa ei pystytty osoittamaan kasvihuonekokeissa.\n\nPorkkanakemppi on Suomessa porkkanan päätuholainen. Sitä on vaikea torjua, koska lentoaika kestää useita viikkoja ja aikuiset kempit aloittavat imennän välittömästi kasveille saavuttuaan. Aikuiset talvehtivat kuusella, joista ne lentävät porkkanapelloille yleensä kesäkuussa. Tärkeimmillä porkkananviljelyalueilla porkkanakemppejä joudutaan torjumaan useilla torjuntaruiskutuksilla vuosittain. Luomuviljelmillä torjunta onnistuu vain peittämällä taimet harsolla. Väitöskirjatutkimuksessa haettiin luomutuotantoon sopivia vaihtoehtoisia torjuntakeinoja.\n\nJos porkkanakemppi saadaan houkutus-karkotustekniikalla ohjattua pois porkkanalta, suojaharsojen tarve vähenee. Kempin karkotteena tutkittiin limoneenia, joka on myös yksi kuusen eli hyönteisen talvi-isännän haihtuvista yhdisteistä. Neljän porkkanalajikkeen joukosta kempit munivat häkkikokeissa vähemmän niille porkkanoille, joiden lehdissä oli luontaisesti korkea limoneenipitoisuus. Laajemmassa 15 lajikkeen aineistossa samanlaista yhteyttä lehtien limoneenipitoisuuden ja muninnan välillä ei kuitenkaan havaittu. Kasvihuonekokeissa limoneenin karkottavaa vaikutusta ei pystytty osoittamaan kasveille ruiskutettuna eikä väliaineesta vapautettuna. Sen sijaan havaittiin, että kempit reagoivat voimakkaasti valon voimakkuuteen laboratorio- ja kasvihuoneoloissa. Jatkossa karkotteiksi tai houkuttimiksi aiottuja aineita tulisikin testata pelto-olosuhteissa.\n\nTutkimus osoitti että porkkanakempin nopea vioitus vaatii erittäin tarkkaa torjunnan ajoittamista. Kempin lennon tarkkailuun käytettävät liima-ansat tulisikin vaihtaa vähintään kahdesti viikossa porkkanan varhaisten kasvuvaiheiden aikana. Porkkanan kyky sietää porkkanakempin vioitusta näyttää lisääntyvän porkkanan kasvaessa, joten porkkanan mahdollisimman varhainen kylvö lyhentää aikaa, jolloin torjuntaa tarvitaan. Näin torjuntaruiskutusten määrää saadaan vähennettyä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet ISBN978-951-27-0963-2. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nMMM Anne Nissinen\npuh. (03) 4188 2489\nsähköposti: anne.nissinen@mtt.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0963-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
128 s.
Tekijät:
Nissinen Anne(diss)
Tuotekoodi 020352
22,00 €