Terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijät, Kyo:n julkaisuja D 425

Koskela Tuomas (LL) 18.1.2008\nLääketieteellinen tiedekunta\nYleislääketiede\nTerveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijät\n\nVastaväittäjä: Professori Kaija-Liisa Seppä, Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Olli-Pekka Ryynänen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 18.1.2008, Mediteknian auditorio\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nTerveyskeskuspalveluiden suurkäyttöä voi ennustaa potilaskohtaisesti\n\nKuopion yliopiston yleislääketieteen yksikössä tehdyssä väitöstutkimuksessa on kehitetty malli terveyskeskuksen terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäytön ennustamiseen. Malli on jatkokehiteltävissä ennustamisen työkaluksi terveyskeskuslääkärin käytännön työhön.\n\nTutkimuksessa tehtiin Tampereen terveyskeskuksesta kertyneeseen potilasmateriaaliin perustuva Bayes-monimuuttujamalli terveyskeskuspotilaan terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijöistä. Bayes-mallin etu toisenlaisiin monimuuttujamalleihin verrattuna on, että se tarjoaa mahdollisuuden yksittäisen potilaan ennusteen arvioimiseen suoralla todennäköisyysarviolla.\n\nKaikki tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat runsaasti terveyspalveluita käyttäviä 18–64-vuotiaita potilaita tutkimuksen aloitusvuonna. Heidän terveydentilaansa ja terveyspalveluiden käyttöään seurattiin neljän vuoden ajan. Terveyskeskuksen omalääkärin palveluiden pitkäaikaista suurkäyttöä ennustivat aineiston mallintamisessa seuraavat potilaslähtöiset tekijät: naissukupuoli, korkea painoindeksi, raittius, ärtyvä paksusuoli -oireyhtymä, aiempi runsas terveyspalveluiden käyttö, kuolemanpelko ja heikko asiakastyytyväisyys. Tutkimukseen liittyneen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella mallin selittävistä tekijöistä eniten aiempaa tutkimusnäyttöä on naissukupuolen ja aiemman terveyspalveluiden runsaan käytön liittymisestä terveyspalveluiden suurkäyttöön.\n\nTutkimus toi esiin uusia ja aiemmasta poikkeavia selittäviä tekijöitä terveyspalveluiden suurkäytölle. Hyvän mallin ominaispiirre onkin saada päätöksentekijä havaitsemaan asioita, joita ei intuition perusteella tulisi muuten havaittua. Mallintamisesta saatu hyöty on suurinta silloin, kun hoitavalla lääkärillä on päätöksenteosta epävarmuutta. Sen vuoksi hyöty ennakoinnista on suurin silloin, kun hoitava lääkäri ei tunne hyvin potilastaan. Tämän tutkimuksen malli soveltuu parhaiten terveyskeskuksen alle 65-vuotiaiden aikuispotilaiden terveyspalveluiden käytön ennustamiseen. Ennen mallin jatkokehittelyä käytännön terveyskeskustyön työkaluksi sitä tulisi vielä kuitenkin testata lisää ja sen laatua kehittää erilaisilla potilasaineistoilla.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-0945-8. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nLL Tuomas Koskela\np. 040 739 0383\ntuomas.koskela@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0945-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
253 s.
Tekijät:
Koskela Tuomas-Heikki(diss)
Tuotekoodi 020350
33,00 €