Social Worker´s Expertise in the Service of Child Custody (Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus lapsen huolto- ja tapaamissopimuspalvelussa), Kyo:n julkaisuja E 148

Antikainen Mari (YTL) 15.12.2007\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nSosiaalityö\nSocial Worker´s Expertise in the Service of Child Custody (Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus lapsen huolto- ja tapaamissopimuspalvelussa)\n\nVastaväittäjä: PhD, erikoistutkija Marjo Kuronen, Jyväskylän yliopisto\nKustos: Professori Pirjo Pölkki, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Lauantai 15.12.2007 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nLastenvalvojan työssä on kehitettävä lapsilähtöisyyttä ja sovintotyöskentelyä\n\nTutkimuksessa tarkastellaan lastenvalvojina toimivien sosiaalityöntekijöiden ammatillisia asiantuntijakäytäntöjä ja asiantuntijuuden kehittämistä vanhempien sopiessa sosiaalitoimessa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Tutkimus on ensimmäinen sosiaalityön väitöskirja tästä aiheesta.\n\nLaki lapsen huollosta ja tapaamisesta painottaa vanhempien omaa sopimusasiaa. Tämä näyttää vakiintuneen hyvin työkäytännöksi lastenvalvojien parissa. Sen sijaan huoltoriitelyä ehkäisevää sovintotyöskentelyä ei hyödynnetä riittävästi. Sopimuksia vahvistetaan rutiininomaisesti kiinnittämättä huomiota perheen eri osapuolten erokriisiin ja sen käsittelemiseen. Lastenvalvojien tuki vanhempien yhteistoiminnalle ja yhteisymmärrykselle näyttää jääneen kehittymättä ja on pahimmillaan pelkistynyt virallisten sopimusten allekirjoittamiseksi. Lapsi käsitellään usein vanhempien puheen perusteella. Tutkimuksessa tarkastellaan lastenvalvojan työtä erityisesti vanhemmuuden, lapsen ihmissuhteiden ja sosiaalisen verkoston tukemisessa erotilanteessa.\n\nTutkimuksen keskeisin tulos on, että lastenvalvojien asiantuntijuutta tulee vahvistaa lapsilähtöisyyden ja sovintotyöskentelyn osalta. Lapsenhuoltolain hengen mukaisesti vanhempien välinen sopimus on vahvistettava lapsen edun näkökulmasta. Lapsen etua tulkitaan usein lyhyenkin tapaamisen perusteella ja siten herää kysymys, tulisiko asiantuntijakäytäntöjen kehittyä laaja-alaisemmiksi? Tutkimuksen perusteella lapsen oman osallistumisen astetta tulee vahvistaa. Lisäksi lastenvalvojan on lapsen edun lisäksi tarkasteltava koko perheen etua, eli sopimustilanteessa on otettava perheen eri osapuolet huomioon. Lapsen ja perheen edun selvittämistä tukeva kokonaisvaltainen työkäytäntö voi parhaimmillaan ennaltaehkäistä huoltoriitakierrettä.\n\nTutkimuksessa on haastateltu 14 sosiaalityöntekijää/lastenvalvojaa ja havainnoitu kaksi sopimustilannetta. Aineisto on analysoitu ns. Foucault´laisella diskurssianalyysillä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on ollut sopimuspalvelun ammatillisen asiantuntijuuden ajattelu- ja toimintatavan kehittäminen. Tutkimuksen teoreettisessa analyysissä sovelletaan siten kiintymyssuhdeteoriaa.\n\nTutkimuksessa erottui kaksi erilaista lastenvalvojan työn tyyppikäytäntöä: vahva juridinen eli ns. sopimustekninen tyyppikäytäntö ja heikompi perhekokonaisuutta tulkitseva eli ns. psykososiaalinen tyyppikäytäntö. Tutkimuksen perusteella kiintymyssuhdeteoria soveltuu vahvistamaan sopimuspalvelun kehittämistä, koska sen avulla lastenvalvojien huomiota voidaan kiinnittää lapsen kehitykseen ja lapselle läheisiin ihmissuhteisiin sekä vanhempien oman eroprosessin merkitykseen. Kiintymyssuhdeteoria jäsentää sopimustilannetta merkittävästi. Tutkimuksen perusteella kiintymyssuhdeteorian soveltaminen vahvistaisi asiantuntijuutta sovintotyöskentelyssä. Lisäksi se lisää lastenvalvojan työn ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan tasoa. Kiintymyssuhdeteoria painottaa perhekokonaisuuden huomioimista ja soveltuu siten vahvistamaan eron osapuolten tunnetyöskentelyä vahvan juridisen asiantuntijuuden ohella.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 978-951-27-0807-9. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nMari Antikainen\nKarttulan kunta, Kissakuusentie 6, 72100 Karttula\nsähköposti: mari.antikainen(at)karttula.fi\npuh. (017) 495 240 tai 044 7495 240\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0807-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
199 s.
Tekijät:
Antikainen Mari(diss)
Tuotekoodi 020347
38,00 €