Psychiatric Post-ward Outpatient Services – Between Hospital and Community (Psykiatrian vuodeosastojen jälkipoliklinikkatoiminta – sairaalan ja avohoidon välillä), Kyo:n julkaisuja E 145

Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa (THM) 7.12.2007\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nPsychiatric Post-ward Outpatient Services – Between Hospital and Community (Psykiatrian vuodeosastojen jälkipoliklinikkatoiminta – sairaalan ja avohoidon välillä)\n\nVastaväittäjä: Professori Sirpa Janhonen, Oulun yliopisto\nKustos: Dosentti Merja Nikkonen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 7.12.2007 klo 12, Medistudian auditorio ML1\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nPsykiatristen vuodeosastojen jälkipoliklinikkatoiminta tukee potilaiden jatkohoitoa ja avohoidossa selviytymistä\n\nAvohoitopalvelujen rakentaminen on edelleen psykiatrisen hoitojärjestelmän suurin kehittämishaaste. Psykiatrisesta sairaalahoidosta avopalvelujen piiriin siirtyvä potilas tarvitsee tiivistä tukea ja palveluja, jotka auttavat arjessa pärjäämistä. Tässä tutkimuksessa kuvattu psykiatristen vuodeosastojen järjestämä jälkipoliklinikkatoiminta on yksi tukea antava toimintamuoto. Se tarjoaa lyhyt- tai pitkäkestoista jatkohoitoa potilaille sairaalahoidon jälkeen ja auttaa heitä selviytymään avohoidossa. Potilaan jatkohoidosta jälkipoliklinikalla vastaa sama henkilökunta, joka on vastannut potilaan sairaalahoidosta. Tutkimuksessa kuvataan potilaiden sekä sairaalan ja avohoidon henkilöstön käsityksiä jälkipoliklinikkatoiminnasta: potilas-hoitajasuhteesta, hoidon sisällöstä, hoidon jatkuvuudesta ja hoidosta saatavista hyödyistä.\nHyvä hoitosuhde lisää potilaan voimavaroja\n\nHyvä potilas-hoitajasuhde loi perustan jälkipoliklinikkatoiminnalle. Potilaan voimavaroja lisäsi kuulluksi tuleminen, riittävän ajan saaminen sekä jokapäiväisen elämän asioiden jakaminen omahoitajan kanssa. Yhteistyössä tärkeitä elementtejä potilaalle olivat läheisyys, luottamus ja turvallisuus.\nJälkipoliklinikkahoidon sisältö on monipuolinen\n\nPotilaan jälkipoliklinikan onnistumista edesauttoi potilaan voinnin ja kokonaistilanteen arviointi jälkipoliklinikkakäynnin tai hoitajan tekemän kotikäynnin yhteydessä. Jälkipoliklinikkahoitoon sisältyi myös potilaan lääkehoidosta huolehtimista, voinnin huononemisen ehkäisemistä, arjen selviytymiskeinojen etsimistä, hoitoon motivointia sekä omaisten tukemista.\nJälkipoliklinikkatoiminta edistää hoidon jatkuvuutta\n\nJälkipoliklinikkatoiminnassa hoidon jatkuvuutta edistivät potilaan kiinnittyminen hyvään hoitosuhteeseen ja osaston hoitoympäristöön. Oleellisia tekijöitä olivat myös potilaiden mahdollisuus ottaa yhteys omahoitajaan tai vuodeosastolle ongelmatilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina sekä yksilöllinen jatkohoidon räätälöinti. Henkilökunnan nopea reagointi potilaan poisjäämiseen jälkipoliklinikkakäynniltä antoi mahdollisuuden puuttua nopeasti potilaan huonontuneeseen vointiin.\nJälkipoliklinikkatoiminnasta hyötyä potilaalle\n\nJälkipoliklinikkatoiminta tuki ja auttoi niitä potilaita, jotka eivät aiemmin olleet sitoutuneet jatkohoitoon perusterveydenhuollossa tai mielenterveystoimistossa tai joutuivat toistuvasti sairaalaan keskeytettyään lääkehoidon. Psykiatrian vuodeosastojen jälkipoliklinikalla hoidettiin myös potilaita, jotka joutuivat odottamaan pääsyä avohoitoyksikköön tai avohoitoyksikkö ei voinut tarjota riittävän tiivistä tukea potilaalle.\n\nPsykiatrian vuodeosastojen järjestämä jälkipoliklinikkatoiminta on pitkälle kehitetty potilaslähtöinen ja potilaan selviytymistä kotona tukeva hoitomuoto, jonka hyvää toimintakonseptia voi hyödyntää peruspalveluiden avohoidon kehittämisessä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 978-951-27-0804-8. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjö.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nHallintoylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä\nKeski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri\npuh. 044 723 2350\nsähköposti: pirjo-liisa.hautala-jylha@kpshp.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0804-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
112 s.
Tekijät:
Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa (diss)
Tuotekoodi 020344
22,00 €