Evaluation of the mechanisms of gene regulation on the chromatin level at the example of human hyaluronan synthase 2 and cyclin C genes (Geenien ilmenemisen säätelyn kromatiinitason mekanismien tutkiminen käyttäen ihmisen hyaluronaani syntaasi 2 ja syklii, Kyo:n julkaisuja C 221

Saavalainen Katri (FM) 16.11.2007\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nBiokemia\nEvaluation of the mechanisms of gene regulation on the chromatin level at the example of human hyaluronan synthase 2 and cyclin C genes (Geenien ilmenemisen säätelyn kromatiinitason mekanismien tutkiminen käyttäen ihmisen hyaluronaani syntaasi 2 ja sykliini C geenejä esimerkkinä)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Jukka Hakkola, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Carsten Carlberg, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 16.11.2007 klo 12, Snellmanian auditorio L21\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nUutta tietoa geenien ilmenemisen säätelystä kromatiinitasolla\n\nGeenien ilmenemisen säätelyn ymmärtäminen on tärkeää monestakin syystä. Ensinnäkin kaikki solut sisältävät täsmälleen samat geenit. Solut eroavat toisistaan siinä, mitä proteiineja niissä tuotetaan, eli mitä geenejä niissä ilmennetään. Toiseksi solut elävät muuttuvassa ympäristössä. Ne saavat jatkuvasti ärsykkeitä ulkopuoleltaan. Selviytyäkseen solun täytyy muuttaa proteiiniensa tuotantoa muuttuvan ympäristön tarpeiden mukaiseksi, eli säädellä geeniensä ilmenemistä.\n\nGeenien ilmenemistä kontrolloidaan säätelemällä sekä säätelyproteiineja että kromatiinin modifikaatioita. Säätely koostuu useista tarkasti kontrolloiduista tapahtumista, jotka lopulta johtavat transkriptioon eli mRNA-synteesiin sekä sen jälkeen translaatioon eli proteiinisynteesiin. Näihin tapahtumiin kuuluvat säätelyproteiinien sitoutumiset ja irtoamiset geenien säätelyaluille sekä proteiinien keskinäiset vuorovaikutukset ja kromatiinin muokkaukset. Tärkeimmät säätelyproteiinit ovat RNA polymeraasi II, transkriptiotekijät, koregulaattorit sekä erilaiset kromatiinia muokkaavat entsyymit.\n\nTämän väitöskirjatyön tarkoituksena oli selvittää kromatiinitasolla, kuinka eri transkriptiotekijät säätelevät geenien ilmenemistä. Tutkimuksessa keskityttiin ihmisen hyaluronaani syntaasi 2 (Has2) sekä sykliini C -geenien säätelyyn.\n\nTutkimuksissa selvisi, että ihmisen Has2-geeniä säätelevät retinoidihapporeseptori (RAR), signaalin välittäjä- sekä aktivoijaproteiinit (STAT), tumatekijä-κB (NF-κB) sekä cAMP-vaste-elementtiin sitoutuvat proteiini (CREB). Näille kullekin transkriptiotekijälle löydettiin geenin säätelyalueelta sitoutumiskohtia, vaste-elementtejä, joiden osoitettiin olevan toiminnallisia.\n\nRAR ja CREB säätelevät myös ihmisen sykliini C -geeniä. Näille säätelytekijöille, kuin myös D-vitamiini reseptorille löydettiin geenin säätelyalueelta toiminnallisia vaste-elementtejä.\n\nKaikkien vaste-elementtien havaittiin olevan uniikkeja sen suhteen, mitä säätelyproteiineja ne sitoivat. Lisäksi kunkin säätelijäproteiinin sitoutumisen kesto ja voimakkuus vaihtelivat riippuen vaste-elementistä sekä signalointireitistä. Eri signalointireittien osoitettiin myös vuorovaikuttavan keskenään joko positiivisesti tai negatiivisesti. Vuorovaikutuksien osoitettiin johtuvan osittain eri signalointireittien kyvystä käyttää yhteisiä säätelijäproteiineja.\n\nTämä väitöskirjatyö tuo uutta tietoa kahden merkittävän geenin, ihmisen Has2 ja sykliini C -geenin säätelystä sekä lisää yleisesti kromatiinitason geeninsäätelyn mekanismien ymmärtämistä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 978-951-27-0699-0. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nKatri Saavalainen\nKuopion yliopisto, biokemia\npuh. (017) 16 3572\nsähköposti: katri.saavalainen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0699-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
102 s.
Tekijät:
Saavalainen Katri(diss)
Tuotekoodi 020334
22,00 €