Inflammatory airway responses caused by Aspergillus fumigatus and PVC challenges (Aspergillus fumigatus- ja PVC-altistusten hengitystievaikutukset), Kyo:n julkaisuja D 420

Stark Harri (LL) 16.11.2007\nLääketieteellinen tiedekunta\nKeuhkosairaudet\nInflammatory airway responses caused by Aspergillus fumigatus and PVC challenges (Aspergillus fumigatus- ja PVC-altistusten hengitystievaikutukset)\n\nVastaväittäjä: Professori Kari Reijula, Työterveyslaitos\nKustos: Professori Hannu Tukiainen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 16.11.2007 klo 13, KYS auditorio2\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nAspergillus fumigatus -homesienen ja vioittuneiden PVC-materiaalien hengitystievaikutukset\n\nKansainvälisten tutkimusten mukaan altistuminen kosteusvauriorakennusten sisäilman mikrobeille aiheuttaa erilaisia oireita, erityisesti hengitystieoireita ja jopa kroonisia sairauksia, kuten astmaa. Samoin tiedetään polyvinyylikloridin (PVC) hajoamistuotteille altistumisen aiheuttavan ihmisillä hengitystieoireita. Polyvinyylikloridia käytetään esimerkiksi pinnoitemateriaaleissa.\n\nTässä väitöskirjassa pyrittiin kokeellisten altistusten perusteella selvittämään altistumisesta aiheutuvien oireiden taustalla olevia mekanismeja ihmisillä. Altisteina käytettiin kosteusvauriorakennuksissa yleistä Aspergillus fumigatus -homesientä sekä vioittunutta PVC-pinnoitemateriaalia.\n\nVäitöstutkimuksessa havaittiin, että kokeellinen altistus Aspergillus fumigatukselle aiheuttaa tulehdusreaktion hengitysteissä. Tulehdusreaktio todettiin uloshengitysilman typpioksiditason ja nenähuuhtelunäytteiden sytokiinitasojen selvänä nousuna sekä altistuneiden raportoimina oireina. Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että uloshengitysilman typpioksiditaso nousee tulehduksellisissa hengitystiesairauksissa, kuten astmassa. Sytokiinit taas ovat pieniä, tulehdustiloissa aktivoituvia molekyylejä.\n\nOsana väitöstyötä myös havaittiin, että kokeellinen altistus vioittuneelle polyvinyylikloridia sisältävälle tuotteelle aiheuttaa hengitystieoireilua. Toisaalta PVC-altistus ei aiheuttanut muutoksia typpioksidi- tai sytokiinitasoissa. Lisäksi väitöskirjassa tutkittiin uloshengityksen ja nenäilman typpioksidin mittausmenetelmien toistettavuutta pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Toistettavuus todettiin hyväksi.\n\nVäitöskirjan tulokset antavat lisää tietoa mekanismeista, joilla kosteusvauriokohteiden sisäilmasta usein löytyvä homesieni Aspergillus fumigatus aiheuttaa oireita altistuneille. Tulokset myös vahvistavat aikaisempaa käsitystä siitä, että altistuminen vioittuneille PVC-materiaaleille provosoi ihmisillä hengitystieoireita.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 978-951-27-0940-3. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nHarri Stark\nHelsingin yliopistollinen keskussairaala, keuhkosairauksien klinikka\npuh. (09) 4711\nharri.stark@helsinki.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0940-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
102 s.
Tekijät:
Stark Harri(diss)
Tuotekoodi 020328
22,00 €