Lactobacillus plantarum: From Application to Protein Expression (Lactobacillus plantarum: Sovellutuksista proteiinien ilmentymiseen), Kyo:n julkaisuja C 220

Plumed-Ferrer Carme (MSc) 27.10.2007\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nBioteknologia\nLactobacillus plantarum: From Application to Protein Expression (Lactobacillus plantarum: Sovellutuksista proteiinien ilmentymiseen)\n\nVastaväittäjä: Dosentti, tutkimusjohtaja Arthur Ouwehand, Danisco Finland Oy, Kantvik\nKustos: Professori Atte von Wright, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Lauantai 27.10.2007 klo 12, Snellmanian auditorio L22\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nLactobacillus plantarum -bakteerikanta liemirehun heräteviljelmänä\n\nMaitohappobakteerit (MHB) muodostavat heterogeenisen mikrobiryhmän, jolla on suuri sopeutumiskyky ja jonka edustajia sen vuoksi tavataan monenlaisissa elinympäristöissä. Koska ne muodostavat sokereista orgaanisia happoja alentaen kasvualustansa pH:ta, ne ovat olennaisia tekijöitä monien fermentoitujen elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa. Happamuus estää patogeenisten bakteerien kasvun parantaen siten elintarvikkeiden käyttöturvallisuutta. Perinteisissä spontaanisti maitohappokäyneissä tuotteissa prosessi kuitenkin on ennustamaton ja tulos epävarma. Ratkaisu tähän ongelmaan on konsentroidun bakteeriympin - hapatteen eli heräteviljelmän -käyttö fermentaation hallintaan.\n\nSuomessa liemirehun käyttö on tavallista kaikenikäisten sikojen ruokinnassa. Vaikka menetelmä ei ole uusi, sitä on viime aikoina tutkittu paljon sen potentiaalisten etujen vuoksi. Sen on esimerkiksi arveltu tarjoavan vaihtoehdon antibioottien käytölle kasvunedistäjinä. Sikojen liemirehussa kuitenkin esiintyy usein pilaajina ja jopa mahdollisina patogeeneina Enterobacteriacea-heimon bakteereja, mikäli maitohappobakteerit eivät ole saaneet valta-asemaa ja fermentaatiollaan estäneet haittaorganismien kasvua.\n\nTässä tutkimuksessa etsittiin maitohappobakteerikantaa, jonka avulla liemirehun fermentaatiota voitaisiin ohjailla ja hallita. Tietyn Lactobacillus plantarum -kannan (REB1) katsottiin soveltuvan liemirehuun sopivan heräteviljelmän pohjaksi. Kannan kasvuominaisuuksia sikojen liemirehussa tutkittiin kahdessa kokeessa sekä laboratorio-oloissa että sikatilalla, jossa liemiruokinta oli käytössä. Tulosten mukaan REB1 sai aikaan halutun fermentaation nostaen maitohappobakteereiden määrän rehussa korkealle tasolle ja laskien sen pH:n. Tämän seurauksena sekä hiivojen että Enterobacteriaceae-bakteerien määrä pysyi hallinnassa.\n\nLactobacillus plantarum -bakteerin suuri sopeutumiskyky ja sen käyttö monissa sovellutuksissa tekevät sen elintoimintojen tutkimuksesta erityisen mielenkiintoisen ja haastavan. Tästä syystä kahden eri alkuperää olevan Lactobacillus plantarum -kannan, REB1:n ja MLBPL1:n (jälkimmäinen vihannesfermentaatioissa käytetty kanta) metaboliaa verrattiin proteomiikan keinoin. Tulosten mukaan kannoilla oli hyvin samankaltainen metabolia kummankin ilmeisesti pystyessä fermentoimaan useita eri sokereita samanaikaisesti, jopa silloin kun kasvualustassa oli ylimäärä glukoosia.\n\nKaiken kaikkiaan tässä työssä on valittu bakteerikanta, jolla on selkeästi käyttömahdollisuus liemirehun heräteviljelmänä. Tutkimus antaa uutta tietoa Lactobacillus plantarum -bakteerin yleisen sopeutumiskyvyn kannalta keskeisistä aineenvaihdunnan erityispiirteistä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet ISBN 978-951-27-0698-3. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nCarme Plumed-Ferrer\nKuopion yliopisto, biotieteiden laitos, soveltava biotekniikka\nsähköposti: carme.plumed@uku.fi\npuh. (017) 16 3573\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0698-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
60 s.
Tekijät:
Plumed-Ferrer Carme(diss)
Tuotekoodi 020325
22,00 €