Prognostic Significance of Cell-Matrix Interactions in Epithelial Ovarian Cancer (Syöpäsolujen ja soluväliaineen välisten tekijöiden ennusteellinen merkitys epiteliaalisessa munasarjasyövässä), Kyo:n julkaisuja D 416

Sillanpää Sari (LL) 5.10.2007\nLääketieteellinen tiedekunta\nPatologia\nPrognostic Significance of Cell-Matrix Interactions in Epithelial Ovarian Cancer (Syöpäsolujen ja soluväliaineen välisten tekijöiden ennusteellinen merkitys epiteliaalisessa munasarjasyövässä)\n\nVastaväittäjä: Professori Frej Stenbäck, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Veli-Matti Kosma, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 5.10.2007 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nUusia ennustetekijöitä avuksi munasarjasyöpäpotilaiden ennusteen arviointiin\n\nMunasarjasyöpä on Suomessa naisten viidenneksi yleisin syöpä ja aiheuttaa syöpäkuolemia enemmän kuin muut gynekologiset syövät yhteensä, noin 300 vuodessa. Suomi kuuluu muiden pohjoismaiden rinnalla munasarjasyövän suhteen korkean esiintyvyyden maihin. Munasarjasyöpään sairastuneilla potilailla on yleensä huono ennuste, koska usein syöpä on levinnyt munasarjojen ulkopuolelle taudin toteamisvaiheessa. Tällä hetkellä munasarjasyövän diagnoosi varmistuu lopullisesti vasta leikkauksessa otetuista kudosnäytteistä.\n\nMunasarjasyövän synnyn ja leviämisen biologian tuntemus molekyylitasolla on vasta alkuvaiheessa. Parempi tuntemus näistä molekyylitason tapahtumista voisi mahdollistaa paremman potilaskohtaisen ennusteen ja hoitovasteen arvion. Syövän leviämisen kannalta tärkeiden tekijöiden selvittyä myös uusien hoidollisten kohteiden käyttöönotto olisi mahdollista. Tällä hetkellä munasarjasyövän arvioinnissa käytettävät ennustetekijät eivät yksinään ole riittäviä. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa etsittiin uusia biologisia ennustetekijöitä, jotka auttaisivat potilaiden ennusteen arvioinnissa.\n\nTutkimuksessa todettiin, että kasvainsoluissa esiintyessään MMP-2 ja -7 sekä CD44 ennustavat itsenäisesti munasarjasyöpäpotilaiden parempaa selviämistä. Epiteliaalisen munasarjasyövän leviäminen tapahtuu nykykäsityksen mukaan kasvainsolujen irrotessa munasarjakasvaimen pinnasta ja niiden kulkeutuessa vatsaontelossa, jossa kasvainsolut kiinnittyvät vatsakalvoon ja kulkeutuvat sen lävitse mahdollistaen näin etäpesäkkeiden syntymisen. Kasvaimen leviämiselle välttämättömissä tapahtumissa ovat osallisina eri molekyylit, jotka kiinnittävät soluja toisiinsa, eli adheesiotekijät (CD44, EMMPRIN), sekä soluväliainetta pilkkovat tekijät, esimerkiksi matriksin metalloproteinaasit (MMP).\n\nTutkimuksessa todettiin, että tutkitut tekijät (CD44, MMP-2, -7 ja -9 sekä EMMPRIN) esiintyessään kasvainsoluissa ovat yhteydessä hyvää ennustetta osoittaviin kliinispatologisiin tekijöihin, kuten kasvaimen hyvä erilaistumisaste, alhainen levinneisyysaste ja leikkauksen jälkeinen pieni jäännöskasvain. Itsenäisiä potilaan hyvää selviämistä ennustavia tekijöitä kasvainsoluissa olivat vahva MMP-2 ja-7 sekä CD44 esiintyminen. Kasvaimen soluväliaineessa esiintyessään MMP-9 oli yhteydessä potilaiden huonoon ennusteeseen, myös MMP-2 osoitti samansuuntaista tulosta ilman tilastollista merkitsevyyttä.\n\nTutkimus osoitti, että MMP-2, -7 ja CD44 sekä perinteiset kliinispatologiset tekijät ovat potilaan ennustetta arvioitaessa hyviä apuvälineitä. MMP:en rooli kasvaimen kehittymisessä näyttää olevan riippuvainen niiden esiintymispaikasta. Kasvainsoluissa esiintyessään ne estävät ja soluväliaineessa esiintyessään lisäävät syövän kasvua.\n\nTutkimuksen aineisto on kerätty Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Keski-Suomen keskussairaalassa vuosina 1976–1992 todetuista munasarjasyöpätapauksista, seurantaa jatkettiin vuoteen 2004 asti. Aineisto sisältää 307 epiteliaalista munasarjasyöpäkudosnäytettä ja näiden potilaiden kattavat kliiniset taustatiedot. Kasvainnäytteistä tutkittiin solujen adheesioon ja soluväliaineen pilkkomiseen liittyvien proteiinien (CD44, MMP-2, -7 ja -9 sekä EMMPRIN) esiintymistä sekä näiden proteiinien merkitystä potilaiden ennusteeseen ja yhteyttä jo aiemmin tutkittuihin soluadheesio tekijöihin hyaluronaaniin (HA) ja beeta-kateniiniin.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede ISBN 978-951-27-0676-1. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nSari Sillanpää\nSeinäjoen Keskussairaala\npuh. 040 844 1330\nsähköposti: ssillanp@hytti.uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0676-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
97 s.
Tekijät:
Sillanpää Sari(diss)
Tuotekoodi 020322
22,00 €