Evaluation of maintenance processes in Open Source Software projects through defect and version management systems (Open Source ohjelmistoprojektien ylläpitoprosessien arvioiminen virheiden ja versionhallintajärjestelmien kautta), Kyo:n julkaisuja H 9

Koponen Timo (FM) 21.9.2007\nInformaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta\nTietojenkäsittelytiede\nEvaluation of maintenance processes in Open Source Software projects through defect and version management systems (Open Source ohjelmistoprojektien ylläpitoprosessien arvioiminen virheiden ja versionhallintajärjestelmien kautta)\n\nVastaväittäjä: Professori Reijo Sulonen, Teknillinen korkeakoulu\nKustos: Professori Jarmo Ahonen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 21.9.2007 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nAvoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpito\n\nTutkimus tarjoaa uutta tietoa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpidosta sekä mallit ja menetelmän, joita voidaan jatkossa käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpidon tarkasteluun. Lisäksi havaittiin, että läheskään kaikkia käyttäjien lähettämiä virheraportteja ei käsitellä tehokkaasti ja ne eivät johda korjauksiin.\n\nAvoimen lähdekoodin ohjelmistojen, kuten Mozilla Firefox ja OpenOffice, käyttö on lisääntynyt eri ympäristöissä. Avoimen lähdekoodin ohjelmistolla tarkoitetaan tietokoneohjelmaa, jonka lähdekoodin käyttäjä saa ohjelman mukana. Lisäksi käyttäjät saavat oikeuden lähdekoodia muuntelemalla tehdä muutoksia ohjelmistoon sekä oikeuden kopioida ja levittää ohjelmistoa muille. Nämä ohjelmistot tarjoavat joukon hankintahinnaltaan edullisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin.\n\nNykyisin lähes kaikista käyttöönotettavista ohjelmistoista löytyy käytön aikana virheitä ja niihin tehdään muutoksia. Käyttäjät olettavat, että ohjelmistoissa havaitut virheet tullaan korjaamaan ja välttämättömät muutokset tekemään. Ylläpidon tavoitteena on tarjota käyttäjille kanava havaittujen virheiden ilmoittamiseen ja korjauksen etenemisen seuraamiseen sekä tarjota yhdenmukaiset käytännöt muutosten tekemiseen. Lisäksi ylläpidon tulisi käsitellä kaikkia virheilmoituksia tasavertaisesti ilmoittajasta riippumatta ja käyttöä estävät virheet tulisi korjata nopeimmin.\n\nAvoimen lähdekoodin ohjelmistoja kehittää ja ylläpitää joukko henkilöitä, jotka muodostavat verkostomaisen yhteisön. Koska avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lähdekoodi on kaikkien halukkaiden saatavilla, voi yhteisöihin liittyä kuka tahansa, joka pystyy antamaan panoksensa ohjelmiston kehittämiseen tai ylläpitoon. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpito on yhteisöjen vapaaehtoisten varassa, jotka eivät ole sitoutuneet ylläpitoon.\n\nAvoimen lähdekoodin mahdollistama avoimuus ja yhteisöihin liittyvä vapaaehtoisuus luovat mahdollisuuksia ja ongelmia. Avoimuus mahdollistaa uusien henkilöiden osallistumisen kehitykseen ja ylläpitoon. Samanaikaisesti nämä vapaaehtoiset osallistujat eivät sitoudu ja siten jatkuvuus voi olla epävarmaa. Lisäksi yhteisön toimintatavat eivät ole välttämättä helposti hallittavissa.\n\nTämä väitöskirja tarkastelee avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpitoa ja ylläpidon luotettavuutta. Tutkimuksessa kehitettiin malleja, joilla voidaan luokitella avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja kuvata ylläpitoprosessi sekä menetelmä, jolla avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpitoa voidaan tutkia. Koska yhteen ohjelmistoon voi liittyä kymmeniä tuhansia käyttäjien lähettämiä virheilmoituksia ja tuhansia ohjelmiston korjauksia, arviointimenetelmän tueksi laadittiin lähdetiedot automaattisesti käsittelevä ohjelmisto.\n\nTutkimuksessa kehitettyjä menetelmiä sovellettiin joidenkin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpidon tarkasteluun. Tulokset vaihtelivat ohjelmistoittain hyvinkin järjestelmällisestä lähestymisestä lähes kaoottiseen. Ylläpito oli useiden ohjelmistojen osalta kuvattu menetelmien osalta tarkasti, mutta yleensä toteutus oli erilainen. Kaikki tarkastellut tapaukset tarjosivat käyttäjille mahdollisuuden lähettää virheilmoituksia havaituista vioista sekä toivotuista parannuksista. Toisaalta virheraportteja ei hyödynnetty tehokkaasti yhdessäkään tutkituista tapauksista ja vain pieni osa niistä johti ohjelmiston korjauksiin.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja H. Informaatioteknologia ja kauppatieteet ISBN 978-951-781-966-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nTimo Koponen\npuh. 044 351 0597\nsähköposti: timo.koponen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-971-988-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
92 s.
Tekijät:
Koponen Timo(diss)
Tuotekoodi 020318
22,00 €