- Caenorhabditis elegans as a model for human synucleopathies (Caenorhabditis elegans ihmisen synukleopatioiden mallina), Kyo:n julkaisuja G. - A.I.Virtanen-instituutti 52

Vastaväittäjä: FT, tutkimusjohtaja Christian Neri, Laboratory of Genomic Biology, Centre Paul Broca, Ranska\nKustos: Professori Garry Wong, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nMato mallintamassa hermosairautta\n\nVäestön ikääntyessä hermostollisten sairauksien todennäköisyys lisääntyy koko ajan. Vakavimmat näistä vievät ihmisen toimintakyvyn täydellisesti ollen näin suuri henkilökohtainen sekä yhteiskunnallinen riski.\n\nSynukleopatiat ovat hermostoa rappeuttavia tauteja, joihin liittyy alfa-synukleiinia sisältävien proteiinikasaantumien syntyminen. Ihmisen synukleopatioita ovat Parkinsonin tauti, Lewyn kappale dementia ja Multippeli systeemi atrofia. Nämä kaikki heikentävät sairastuneen toimintakykyä suuresti erityisesti taudin edetessä.\n\nMallieläimet, kuten käyttämämme pieni sukkulamato (Caenorhabditis elegans) voivat nopeuttaa taudin parissa tehtävää tutkimusta. Mallieläimessämme ilmennetään ihmisen alfa-synukleiinia ja sen on havaittu toistavan osan Parkinsonin taudin oireistosta, esimerkkinä hermosolujen kuoleminen ja liikuntavaikeudet. Lisätutkimukset mallieläimellä toivat esille eroavaisuuksia geenien ilmentymisessä, joista osa tukee vallalla olevia käsityksiä energia-aineenvaihdunnan ja proteiinien hajottamisen osallisuudesta taudin kehitykseen. Lisäksi esille tuli histoni geenien poikkeavaa ilmentymistä, mikä vaatinee tulevaisuudessa lisätutkimusta.\n\nJoidenkin geenien poistaminen RNA häirinnän avulla paransi madon liikkuvuutta. Eräs näistä geeneistä oli histoni deasetylaasi, jonka vaientamisen on havaittu vähentävän toksisuutta myös toisessa mallissa. Lisäksi esiin tuli muitakin geenejä, jotka paransivat madon liikuntakykyä sekä myös geenejä, jotka heikensivät sitä.\n\nTutkimuksissa huomattiin, että alfa-synukleiinia ilmentävien matojen elinaika oli pidempi kuin normaalien matojen. Tämä saattaa johtua niiden vähäisestä energian saannista ja tarpeesta. Vähäisen energian saannin on todettu aiemmin lisäävän elinaikaa sukkulamadoilla. Vähäinen energian saanti voi myös olla yhteydessä hermosolujen kuolemiseen, sillä niitä tarvitaan ruuan aistimiseen.\n\nSaavuttamamme tutkimustulokset voivat toimia lähtökohtana joukolle lisätutkimuksia. Geenien vaientamiseen liittyvä tutkimus tuo lähtökohtia lääkeaineiden kehitykselle, sillä joillakin lääkeaineilla voidaan vaikuttaa geenin vaientamisen kaltaisesti. Alfa-synukleiinin toksisten vaikutusten selvittäminen auttaa ymmärtämään synukleopatioiden kehittymistä ja antaa mahdollisuuden hoitaa syytä seurauksien sijaan.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja G. A.I.Virtanen -instituutti. ISBN 978-951-27-0611-2.\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0611-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
94 s.
Tekijät:
Vartiainen Suvi(diss)
Tuotekoodi 020316
22,00 €