Prognostic Role of Cell Adhesion Factors and Angiogenesis in Epithelial Ovarian Cancer (Syöpäsolujen kiinnittymiseen liittyvien tekijöiden ja kasvaimen verisuonituksen ennusteellinen merkitys epiteliaalisessa munasarjasyövässä), Kyo:n julkaisuja D 415

Vastaväittäjä: Professori Timo Paavonen, Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Veli-Matti Kosma, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 31.8.2007 klo 12, Snellmanian auditorio L22\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nBiologiset tekijät munasarjasyövän ennusteen arvioimisessa\n\nMunasarjasyöpä on Suomessa naisten viidenneksi yleisin syöpä ja aiheuttaa eniten kuolemia gynekologisista syövistä. Suurin osa tapauksista diagnosoidaan vasta kun tauti on jo levinnyt munasarjojen ulkopuolelle johtaen potilaiden huonoon ennusteeseen. Munasarjasyövän synnyn ja leviämisen parempi tuntemus mahdollistaisi paremman ennusteen ja hoidon arvioinnin potilaskohtaisesti sekä voisi olla perustana myös uusien hoitomuotojen kehittämiselle. Taudin kulkua ja hoitovastetta on pyritty arvioimaan ns. perinteisten ennustetekijöiden (kasvaimen levinneisyys, tyyppi ja erilaistumisaste, leikkauksen jälkeisen jäännöskasvaimen koko) avulla, mikä on kuitenkin osoittautunut hankalaksi ja tarkkuudeltaan riittämättömäksi.\n\nTässä tutkimuksessa etsittiin uusia kasvaimen biologisia tekijöitä, joiden avulla voitaisiin aiempaa paremmin arvioida munasarjasyöpäpotilaiden ennustetta. Merkittävin löydös oli, että kasvaimen verisuonituksen suurempi määrä ennusti itsenäisesti potilaiden suurempaa syöpäkuolleisuutta.\n\nTutkimuksessa oli mukana 310 epiteliaalista munasarjasyöpäpotilasta, jotka oli diagnosoitu ja hoidettu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Keski-Suomen keskussairaalassa vuosina 1976–1992, minkä jälkeen seurantaa jatkettiin tammikuuhun 2004. Kasvainnäytteistä tutkittiin adheesioon eli syöpäsolujen väliseen kiinnittymiseen sekä syöpäsolujen ja näitä ympäröivän soluvälitilan väliseen vuorovaikutukseen liittyvien tekijöiden (versikaani, E-kadheriini, beeta- ja gamma-kateniinit) ja angiogeneesiin eli kasvaimen verisuonitukseen liittyvien tekijöiden (iNOS, CD34 ja kasvaimen verisuonituksen määrän arviointi Chalkleyn menetelmällä) esiintymistä immunohistokemiallisella tutkimusmenetelmällä. Itsenäisen ennustearvon selvittämiseksi näiden tekijöiden esiintymistä verrattiin aiemmin tutkittuihin soluvälitilaan ja solujen välisiin liitoksiin liittyviin tekijöihin (hyaluronaani, CD44, alfa-kateniini) sekä perinteisiin kliinisiin ennustetekijöihin.\n\nTutkimuksessa todettiin, että levinneissä kasvaimissa esiintyi runsaammin versikaania kasvainta ympäröivässä stroomassa mutta vähemmän beeta-kateniinia syöpäsolujen solukalvoilla kuin paikallisissa kasvaimissa. E-kadheriinin ja beeta-kateniinin esiintymisen solukalvolla todettiin vähentyneen huonosti erilaistuneissa kasvaimissa, ja beeta-kateniinin esiintymistä syöpäsolujen tumissa todettiin erityisesti paikallisissa ja endometrioideissa kasvaimissa.\n\nVersikaanin, E-kadheriinin, beeta- ja gamma-kateniinien sekä iNOSin esiintymisellä todettiin olevan yhteyttä potilaiden ennusteeseen, mutta mikään näistä tekijöistä ei tullut esille itsenäisenä ennustetekijänä. Perinteisten ennustetekijöiden lisäksi itsenäinen ennustearvo todettiin kasvaimen verisuonituksella Chalkleyn menetelmällä arvioituna. Tulevaisuudessa biologisten tekijöiden määrittäminen voi mahdollistaa tarkempien, yksilöllisten tautiennusteiden ja hoitosuunnitelmien laatimisen.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja ISBN 978-951-27-0675-4. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nKirsi Suhonen\nKuopion yliopisto, kliininen laitos, kliinisen patologian ja oikeuslääketieteen yksikkö\npuh. (017) 162 742 tai 050 5234 298\nsähköposti: kvoutila@hytti.uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0675-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
123 s.
Tekijät:
Suhonen Kirsi(diss)
Tuotekoodi 020313
22,00 €