Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen korkeakoulupolitiikan välineenä, Kyo:n julkaisuja F 42

Tutkielman tavoitteena on tarkastella korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä käsitteenä ja korkeakoulupoliittisena välineenä kolmessa OECD-maassa. Korkeakoulujen rakenteellisella kehittämisellä viitataan korkeakoulutuksen ja sen voimavarojen uudelleenjärjestämiseen tähtäävään korkeakoulupolitiikkaan. Rakenteellisen kehittämisen lähtökohdat ovat yleensä liittyneet korkeakoulun ja toimintaympäristön väliseen jännitteeseen.\nModernin korkeakoulujärjestelmän kehitys voidaan eriyttää kolmeen vaiheeseen: valtiollistamisen, hajauttamisen sekä kansainvälistyvän ja markkinaohjautuvan korkeakoulupolitiikan vaiheeseen.

ISBN-10:
978-951-27-0701-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
86 s.
Tekijät:
Tirronen Jarkko
Tuotekoodi 020309
25,50 €