Early maternal sensitivity: Continuity and related risk factors (Äidin herkkyys vauvan viesteille - pysyvyys ja riskitekijät), Kyo:n julkaisuja D 412

Kemppinen Kaarina (LL) 17.8.2007\nLääketieteellinen tiedekunta\nLastenpsykiatria\nEarly maternal sensitivity: Continuity and related risk factors (Äidin herkkyys vauvan viesteille - pysyvyys ja riskitekijät)\n\nVastaväittäjä: Professori Tuula Tamminen, Tampereen yliopisto\nKustos: Ma. professori Kirsti Kumpulainen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 17.8.2007 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nÄidin herkkyys vauvan viesteille - pysyvyys ja riskitekijät\n\nÄidin ja vauvan välisen varhaisen vuorovaikutuksen on todettu ennustavan lapsen myöhempää kehitystä ja hyvinvointia. Oikein suunnattu tuki ja hoito edellyttää, että tunnistamme apua tarvitsevat äidit lapsineen ja pystymme myös jakamaan tämän huolen äidin kanssa.\n\nTässä väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin äidin herkkyyttä vauvan viesteille, äidin ja vauvan välisen vuorovaikutustavan pysyvyyttä ja vaikutusta lapsen kehitykseen sekä siihen liittyviä riskitekijöitä. Lisäksi kartoitettiin, tunnistivatko lastenneuvolan terveydenhoitajat äiti–lapsi-vuorovaikutukseen liittyvät huolet. Väitöskirja koostuu kolmesta seuranta-aineistosta: vauvahavainnointi-, lastenneuvola- ja kielenkehitysaineistosta.\n\nÄidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta tutkittiin videointiin perustuvien menetelmien avulla ja lapsen kielellistä kehitystä kliiniseen arviointiin perustuvilla menetelmillä. Vanhempien oman arvioinnin perusteella tutkittiin seuraavia tekijöitä: lapsen käyttäytymisen ongelmat, lapsen kielen kehitys ja äidin masennus. Tutkimuksessa verrattiin viiden minuutin mittaista äidin ja lapsen vuorovaikutuksen videointia vuoden mittaiseen havainnointiin ja todettiin, että lyhyt vuorovaikutustilanne kuvastaa hyvin myös äidin ja lapsen pidempiaikaista tapaa toimia yhdessä.\n\nTietyt ominaisuudet varhaisessa vuorovaikutuksessa ennustavat jatkuvia ongelmia. Erityisesti kontrolloivan ja tunkeutuvan mutta myös hyvin vähäistä sitoutumista viestivän äidin vuorovaikutuskäyttäytymisen todettiin ennustavan jatkuvia ongelmia ja vaikuttavan epäedullisesti lapsen kehitykseen. Äidin herkkyyden havaittiin vaikuttavan erityisesti lapsen kielenkehitykseen. Lisäksi sekä toistuvasti tai hetkellisesti, synnytystä edeltävän että synnytyksen jälkeisen äidin masentuneisuuden todettiin vaikuttavan hänen tapaansa toimia vuorovaikutuksessa vauvan kanssa. Erityisesti loppuraskauden depression todettiin ennustavan pysyviä huolia vuorovaikutuksessa.\n\nSuurin osa äideistä onnistui luomaan lapsen kanssa miellyttävän vastavuoroisen vuorovaikutuksen. Viidesosan äiti–lapsi-pareista arvioitiin tarvitsevan tukea normaalien neuvolakäyntien lisäksi, ja useamman kuin joka kymmenennen vielä intensiivisempää apua.\n\nTerveydenhoitajilta jäi suurin osa masentuneista äideistä tunnistamatta, ja he olivat varovaisia arvioimaan vuorovaikutusta ongelmalliseksi. Intensiivistä tukea tarvitsevia äiti–lapsi-pareja ei kutsuttu ylimääräiselle lääkärin vastaanotolle eikä lähetetty lasten mielenterveyspalvelujen piiriin. Terveydenhoitajat ilmoittivat kuitenkin vähäisiä huolia näiden äiti–lapsi-parien vuorovaikutuksesta, olivat huolissaan lapsista, pyysivät heitä ylimääräiselle vastaanottokäynnille ja toivoivat, että olisivat voineet jakaa huolensa työnohjaajan kanssa.\n\nLisäksi äidit, joilla oli ilmeisiä ongelmia luoda miellyttävä kahdenkeskeinen vuorovaikutus lapsen kanssa, olivat itse vähemmän huolissaan lapsen käyttäytymisestä kuin ne äidit, joilla oli vähäisempiä ongelmia vastata vauvan viesteihin. Äitien, joilla on ilmeisiä ongelmia vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, vähäinen oma huolestuneisuus voi vaikeuttaa asioiden puheeksi ottamista neuvolassa ja heidän motivointiaan vuorovaikutuksen hoitoon.\n\nTämän tutkimuksen tulokset korostavat kuitenkin sekä varhaisen puuttumisen mahdollisuuksia ja tärkeyttä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 978-951-27-0672-3. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nKaarina Kemppinen\npuh. 044 717 4462\nkaarina.kemppinen@kuh.fi\nKYS, Alavan sairaala, Kuopio\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0672-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
136 s.
Tekijät:
Kemppinen Kaarina(diss)
Tuotekoodi 020308
33,00 €