Vastavalmistuneiden lähihoitajien koulutuksenaikaiset merkitykselliset oppimiskokemukset vanhustyössä., Kyo:n julkaisuja E 142

Luukka Katri (TtL) 20.6.2007\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nVastavalmistuneiden lähihoitajien koulutuksenaikaiset merkitykselliset oppimiskokemukset vanhustyössä.\nTunnepeili oppimiskokemusten merkityksellistäjänä\n\nVastaväittäjä: Ma. professori Pirkko Routasalo, Tarton yliopisto\nKustos: Professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nTyössäoppimisjaksot keskeisiä merkityksellisten oppimiskokemusten muodostumisessa\n\nLähihoitajakoulutuksessa työssäoppimisjaksot olivat keskeisiä merkityksellisten oppimiskokemusten muodostumisessa. Työssäoppimisjaksoilla työpaikkaohjaajat olivat lähihoitajaopiskelijoille vanhustyössä roolimalleja, joihin haluttiin tai ei haluttu samaistua. Vanhustyö varmistui lähihoitajaopiskelijoille sopivaksi vaihtoehdoksi työssäoppimisjaksoilla. Jokaisella vastavalmistuneella lähihoitajalla oli työssäoppimisjaksoista merkityksellisiä oppimiskokemuksia.\nTunnepeili oppimiskokemusten merkityksellistäjänä\n\nTutkimustulosten mukaan merkitykselliset oppimiskokemukset olivat samanaikaisesti tunne- ja muutoskokemuksia. Merkityksellisten oppimiskokemusten kuvaajaksi muodostui tunnepeili. Tunnepeilissä minä itse -kokemuksia olivat: minä ennen ja nyt, minä oppijana, minä keskeneräisenä ja minä mahdollisuuksina.\n\nTunnepeilin minä ja merkitykselliset muut kokemuksia olivat: minä ja vanhukset, minä ja työpaikkaohjaajat, minä ja opiskelijatoverit, minä ja opettajat, minä ja läheiset elämäntilanteessa sekä minä ja työyhteisöt. Merkityksellisiä oppimiskokemuksia muodostui vanhustyön kohtaamisessa, osaamisen kehittymisessä ja tahtomisen suuntaamisessa lähihoitajakoulutuksen aikana.\nTutkimustulosten merkitys lähihoitajakoulutuksen kehittämiselle\n\nTutkimustuloksia voidaan hyödyntää lähihoitajakoulutuksen kehittämisessä. Lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimispaikoiksi soveltuvat sosiaali- ja terveysalan työyhteisöt, joissa opiskelijat motivoituvat vanhustyöhön.\n\nOpiskelijoita tulee valmentaa ymmärtämään tunteiden merkitystä oppimisessa ja ohjata hoitotilanteisiin liittyvien tunnetilojen käsittelyyn jo ennen työssäoppimisjaksoja. Työssäoppimisjaksojen aikana lähihoitajaopiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus käsitellä reflektoiden hoitotilanteissa nousevia tunnetiloja yhdessä opiskelijatovereiden, työpaikkaohjaajien ja opettajien kanssa.\n\nTutkimustulosten perusteella tunnetyöläiseksi ja työpaikkaohjaajaksi oppimista tulisi painottaa jatkossa lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden kehittämisessä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 978-951-27-0801-7. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nKatri Luukka\nKoulutuskeskus Salpaus, Lahti\npuh. 041 501 2060\nsähköposti: katri.luukka@hotmail.com\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0801-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
162 s.
Tekijät:
Luukka Katri(diss)
Tuotekoodi 020296
25,25 €