The role of polyphenols in cardiovascular diseases (Ravinnon flavonoidien merkitys sydän- ja verisuonitaudeissa), Kyo:n julkaisuja D 409

Mursu Jaakko (TtM) 1.6.2007\nLääketieteellinen tiedekunta\nEpidemiologia\nThe role of polyphenols in cardiovascular diseases (Ravinnon flavonoidien merkitys sydän- ja verisuonitaudeissa)\n\nVastaväittäjä: Professori Antti Aro, Kansanterveyslaitos\nKustos: Dosentti Sari Voutilainen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nKasvikunnan tuotteiden flavonoidit näyttävät suojaavan sydän- ja verenkiertoelinten sairauksilta\n\nKasvikunnan tuotteet, erityisesti marjat, hedelmät, suklaa, tee, kahvi ja punaviini, sisältävät runsaasti flavonoideja, joiden on esitetty suojaavan sydän- ja verisuonisairauksilta. Aiemmat tutkimustulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia ja vaikutuksia joihinkin sydän- ja verisuonisairauksiin, kuten aivohalvauksiin on tutkittu vain vähän.\n\nKuopiolaistutkimuksen mukaan kasvikunnan tuotteiden sisältämät flavonoidit näyttävät suojaavan keski-ikäisiä miehiä sydän- ja verenkiertoelinten sairauksilta. Terveystieteiden maisteri, ravitsemusterapeutti Jaakko Mursun väitöstutkimuksessa selvitettiin ravinnosta saatavien flavonoidien merkitystä sydän- ja verisuonitaudeissa keski-ikäisillä, itäsuomalaisilla miehillä. Lisäksi väitöstyössä selvitettiin vaikutusmekanismeja tutkimalla runsaasti flavonoideja sisältävien suklaan, kahvin ja petun vaikutuksia veren rasva-aineiden hapettumiseen kolmessa erillisessä kliinisessä kokeessa. Tutkimusaineiston muodosti Kuopion yliopistossa keskimäärin 16 vuotta seurattu, 2 600 miestä kattava Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (SVVT).\nFlavonoidien runsas saanti suojaa ateroskleroosilta ja aivohalvauksilta\n\nTutkimuksessa havaittiin ruoan runsaan flavonoidipitoisuuden suojaavan tutkittavia sekä kaulavaltimoiden paksuuntumiselta että aivohalvauksilta. Kahvin, suklaan ja petun terveysvaikutuksia selvitelleissä kliinisissä kokeissa ei kuitenkaan saatu vahvistusta teorialle, jonka mukaan flavonoidien suojavaikukset selittyisivät antioksidanttiominaisuuksien välityksellä, vaan vaikutusmekanismi jäi epäselväksi. Tumman suklaan havaittiin kuitenkin nostavan veren hyvän HDL-kolesterolin pitoisuutta.\nJo kohtuullisesta kasvisten, hedelmien ja marjojen käytöstä hyötyä\n\nTutkimuksessa saatiin lisävahvistusta sille, että kasvikunnan tuotteet ja niiden sisältämät flavonoidit suojaavat valtimokovettumataudilta ja aivohalvauksilta. Väitöskirjatöissä oli mukana noin 2 800 itäsuomalaista miestä, joiden keskimääräinen kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö oli noin 300 grammaa päivässä. Näyttääkin siltä että jo kohtuullisella kasvikunnan tuotteiden käytöllä voi vaikuttaa omaan sydänterveyteensä. Kotimaiset marjat ovat myös erinomainen flavonoidien lähde.\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 978-951-27-0669-3. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nJaakko Mursu\nKuopion yliopisto\nkansanterveystieten ja kliinisen ravitsemustieteen laitos, kansanterveyden tutkimuslaitos\nsähköposti: jaakko.mursu@uku.fi\npuh. (017) 16 2730 ja 050 573 1378\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0669-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
88 s.
Tekijät:
Mursu Jaakko(diss)
Tuotekoodi 020279
22,00 €