B cell receptor signaling in human B cells (B-solureseptorin signalointi ihmisen B-soluissa), Kyo:n julkaisuja D 407

Lääketieteellinen tiedekunta\nImmunologia\nB cell receptor signaling in human B cells (B-solureseptorin signalointi ihmisen B-soluissa)\n\nVastaväittäjä: Professori Olli Lassila, Turun yliopisto\nKustos: Professori Jukka Pelkonen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nB-solut toimivat aktiivisesti tulehdusreaktion alkuvaiheessa\n\nLapsilla vakavia infektioita aiheuttavien pneumo- ja meningokokki-bakteereiden kokeellisessa infektiomallissa osoitettiin, että tulehdusreaktio voi alkaa B-solujen ja makrofagien yhteistyön välityksellä ilman T-auttajasolujen tehokasta ja immuunipuolustukselle tärkeää tukea.\n\nElimistöä mikrobeilta suojaavan vasta-ainereaktion muodostuminen vaatii B-solujen ja T-auttajasolujen tiivistä yhteistyötä. B-solut tunnistavat vieraita rakenteita (=antigeeni) tunnistukseen erikoistuneen ja antigeenispesifisen B-solureseptorinsa avulla. T-auttajasolujen aktivointi tapahtuu mm. B-solujen toimesta, niiden esitellessä T-auttajasoluille pilkkomansa vieraan mikrobin proteiinipaloja eli peptidejä. T-auttajasolut aktivoivat edelleen B-soluja tuottamaan suojaavia ja mikrobien taudinaiheuttamiskykyä heikentäviä vasta-aineita. Lapsilla, joiden immuunipuolustusjärjestelmä on vasta kehittymässä, aiheuttavat pneumo- ja meningokokkibakteerit vakavia infektioita. Ko. bakteereiden taudinaiheuttamiskyky johtuu niitä suojaavasta kapselista, joka koostuu sokeriketjuista eli polysakkarideista. Sokeriketjuja ei kyetä esittelemään tehokkaasti T-auttajasoluille, jolloin B-solujen vasta-ainetuotanto hidastuu merkittävästi.\n\nVäitöskirjatutkimuksessa tutkittiin kokeellisessa polysakkaridikapselillisten bakteerien infektiomallissa ihmisen perifeerisen veren B-solujen vasta-aine- ja sytokiinituotantoa ja sen säätelyä antigeenispesifisessä B-solureseptoristimulaatiossa ilman T-auttajasolujen tukea. Tutkimuksessa osoitettiin B-soluilla olevan aktiivinen rooli immuunireaktion aloittamisessa läheisessä yhteistyössä mm. makrofagien kanssa ilman T-auttajasolujen apua. Tutkimuksessa havaittiin makrofagien tuottamien liukoisten välittäjäaineiden aktivoivan B-soluja ja tehostavan niiden vasta-ainetuotantoa. Lisäksi osoitettiin B-solujen tuottavan tehokkaasti liukoisia välittäjäaineita ja niiden tukevan makrofagien toimintaa.\n\nB-solun pinnalla oleva B-solureseptori on yksi antigeenispesifisen immuunipuolustuksen kulmakivistä. B-solureseptorista alkava signaalivälitys säätelee B-solun toimintaa ja kehittymistä tunnistamaan antigeenirakenteita. On osoitettu, että B-solureseptorin signaalinvälityksen säätelyyn osallistuu useita solupinnan reseptoreita mm. CD45. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin CD45-reseptorin vaikutusta B-solureseptorin signaalivälitykseen. B-solureseptorin indusoimassa solunsisäisessä signaalinvälityksessä ilmeni CD45 isoformispesifistä hienosäätelyä. Tutkimuksessa osoitettiin CD45 isoformien vaikuttavan B-soluissa sytokiinien indusoimaan solujakaantumiseen. Lisäksi havaittiin eri CD45 isoformeja ekspressoivien solujen sytokiinituotannon olevan toisistaan poikkeava.\n\nVäitöskirjatutkimus osoitti immuunivasteen alkavan B-solujen ja makrofagien yhteistyön välityksellä ilman T-auttajasolujen tehokasta ja immuunipuolustukselle tärkeää tukea. Toisaalta antigeenispesifisen B-solureseptorin toiminnan hienosäätelyn ymmärtäminen avaa uusia mahdollisuuksia tehokkaampien rokotteiden ja kehittämiselle.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 978-951-27-0667-9. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nMikko Mättö\nKuopion yliopisto, kliininen laitos/kliinisen mikrobiologian yksikkö\npuh. (017) 162 706\nsähköposti: mikko.matto@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0667-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
74 s.
Tekijät:
Mättö Mikko(diss)
Tuotekoodi 020274
22,00 €