Corneal epithelial cell culture model for pharmaceutical studies (Sarveiskalvon epiteelin soluviljelymalli farmaseuttisiin tutkimuksiin), Kyo:n julkaisuja A 100

Toropainen Elisa (FM) 28.4.2007\nFarmaseuttinen tiedekunta\nBiofarmasia\nCorneal epithelial cell culture model for pharmaceutical studies (Sarveiskalvon epiteelin soluviljelymalli farmaseuttisiin tutkimuksiin)\n\nVastaväittäjä: Professori Jouni Hirvonen, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Arto Urtti, Helsingin yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nUusi solumalli silmälääketutkimukseen\n\nVäitöskirjatutkimuksessa kehitettiin laboratoriossa kasvatettava solumalli silmälääketutkimukseen. Solumalli kuvaa silmän pinnassa olevaa sarveiskalvon epiteeliä, joka on silmän pinnalle annosteltavien lääkkeiden imeytymisen suurin este. Työssä tutkittiin miten kyseinen solumalli soveltuu silmälääkkeiden imeytymis- ja geenihoitotutkimukseen.\nSilmälääkkeet imeytyvät huonosti silmään\n\nYksi suurimmista ongelmista uusien silmälääkkeiden kehitystyössä on niiden erittäin huono imeytyminen silmään; nykyisin käytettävistä silmän pinnalle annosteltavista silmälääkkeistä ainoastaan 1-7 % imeytyy silmään. Huonon imeytymisen takia monia silmälääkkeitä annetaan potilaille monta kertaa päivässä, jopa 1-2 tunnin välein.\n\nSilmälääkkeiden imeytymistutkimukset ovat perinteisesti vaatineet runsasta koe-eläinten (yleensä kanien) käyttöä. Uusia korvaavia tutkimusmenetelmiä siis tarvitaan.\nSolumalli lääketutkimuksessa\n\nVäitöskirjatyössä jatkuvasti jakautuvia ihmisen sarveiskalvon epiteelin soluja kasvatettiin solukasvatusalustalla, jossa solut kasvoivat muodostaen oikeaa sarveiskalvon epiteeliä muistuttavan rakenteen. Solukon läpäisevyys lääkeaineille vastaa eristettyä kanin sarveiskalvoa. Solumallin avulla voitaneen korvata osa eläinkokeista.\nSolut tuottamaan itse lääkeainetta\n\nGeenihoidossa vieras geeni siirretään soluun tuottamaan hoidollista proteiinia. Tässä työssä osoitettiin, että geenisilmätipoilla voidaan saada silmän pinnan solut erittämään hoidollista proteiinia silmän pintaan tai silmän sisäosiin. Siirretty geeni tuotti tutkittavaa proteiinia kyynelnesteeseen ja sarveiskalvon takaiseen etukammioveteen muutaman päivän ajan. Solumallin ja kanikokeiden tulokset vastasivat toisiaan.\n\nYhteenveto\n\nVäitöskirjatyössä kehitetty sarveiskalvon epiteelin soluviljelymalli saattaa vähentää koe-eläinten käyttöä ja viljelty sarveiskalvon epiteeli antaa uusia mahdollisuuksia imeytymisen mekanismeja ja prosesseja koskevaan tutkimukseen, ja siten auttaa lääkkeiden kehitystä silmätauteihin.\n\nLisätietoja: Elisa Toropainen\nKuopion yliopisto, farmasian teknologian ja biofarmasian laitos\npuh. (017) 162 405\nsähköposti: elisa.toropainen@uku.fi\n\nKuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 978-951-27-0418-7.\n\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0418-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
81 s.
Tekijät:
Toropainen Elisa (diss)
Tuotekoodi 020267
25,00 €