Upper Limb Musculoskeletal Disorders with special reference to sympathetic nerve functions and tactile sensation (Yläraajakivut ja sympaattisen hermoston toiminta - uusien tutkimusmenetelmien toimivuus), Kyo:n julkaisuja D 405

Zhiyong Ming (MD) 13.4.2007\nLääketieteellinen tiedekunta\nLiikuntalääketiede\nUpper Limb Musculoskeletal Disorders with special reference to sympathetic nerve functions and tactile sensation (Yläraajakivut ja sympaattisen hermoston toiminta - uusien tutkimusmenetelmien toimivuus)\n\nVastaväittäjä: Professori Juhani Partanen, Jorvin sairaala\nKustos: Professori Matti Närhi, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nYläraajakivut ja sympaattisen hermoston toiminta - uusien tutkimusmenetelmien toimivuus\n\nYläraajan vaivat - erityisesti niskahartiakipu ja rannekanavaoireyhtymä - ovat jo nyt hyvin yleisiä. Niitä esiintyy yhdellä kymmenestä. Kipu voi olla hyvin tuskallista. Kyseiset vaivat todennäköisesti yleistyvät tulevaisuudessa, koska tietokoneiden käyttö lisääntyy nopeasti. Tietokoneiden käyttäjät tekevät työnsä näppäinten ja hiiren avulla. Työssä toistetaan samoja liikkeitä tunnista toiseen. Nykyiset työpisteet pakottavat myös huonoon asentoon. Samoin kiireinen työtahti ahdistaa. Yläraajavaivoja voivat aiheuttaa myös värähtelevät työkalut.\n\nTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityisesti verenkiertoa ja hikirauhasten toimintaa säätelevän sympaattisen hermoston tilaa ja toimintaa yläraajakivuista kärsivillä henkilöillä. Sympaattisen hermoston hermosäikeet ovat hyvin ohuita eikä tällä hetkellä ole niiden tutkimiseen käyttökelpoisia menetelmiä. Kun rannekanavaoireyhtymässä monet potilaat joutuvat lopulta leikkaushoitoon, selvitettiin myös sympaattisen hermoston toipumista leikatuilla potilailla. Tavanomaisia mittauksia tehtiin hermojen johtonopeuden ja tuntohäiriöiden selvittämiseksi. Sympaattisen hermoston toimintatilaa mitattiin epäsuorasti rekisteröimällä sormien lämpötiloja infrapunakameran avulla kahden metrin päästä ja hien erittymistä Kuopiossa kehitetyllä ihon kosteusmittausmenetelmällä.\n\nTulokset osoittivat, että sympaattisen hermoston toimintahäiriö kehittyy rannekanavaoireyhtymässä ja myös yläraajan muissa kiputiloissa. Kiputilassa myös terveen käden alueella nähdään sympaattisen hermoston toiminnassa muutoksia. Ne välittyvät ilmeisesti keskushermoston eli selkäytimen ja/tai aivojen kautta ja ilmentävät kiputilojen vaikutusten laaja-alaisuutta elimistössä. Rannekanavaleikkauksen jälkeen kipu poistuu, ja sympaattisen hermoston toiminta normaalistuu puolessa vuodessa.\n\nKäyttöön otetut uudet mittausmenetelmät ovat herkempiä kuin tähän asti potilastutkimuksissa käytetyt. Uudet menetelmät eivät aiheuta myöskään lainkaan kipua, eli ne ovat potilaan kannalta miellyttäviä ja mittausten toistaminen potilaan tilan seurannassa onnistuu ilman kiusallista kokemusta.\n\nJohtopäätöksenä voidaan todeta, että infrapunavalokuvaus, ihon kosteuden mittaus yhdessä tuntoaistin herkkyydessä tapahtuvien muutosten tutkimisen kanssa ovat hyödyllisiä menetelmiä ja käyttökelpoisia yläraajakipupotilaan tilanteen selvittämisessä ja vaivojen kehittymisen tai toipumisen seurannassa yläraajavaivaisilla henkilöillä.\n\nPotilastyöskentely tapahtui Kuopion yliopistosairaalassa ja Kainuun keskussairaalassa.\n* * *\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 978-951-27-0665-5. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0665-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
91 s.
Tekijät:
Ming Zhiyong(diss)
Tuotekoodi 020266
22,00 €