Akuutin sydänpotilaan hoitoketjun arvioinnin kaksi näkökulmaa, Kyo:n julkaisuja E 141

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun, tehokkuuden ja saatavuuden parantamiseksi ja varmistamiseksi on käynnissä lukuisia kansallisia, alueellisia ja organisaatiotasoisia kehittämishankkeita. Samanaikaisesti kliinisen hoidon ja tutkimuksen alueella kiivaasti etsitään tieteellis-teknologisia ratkaisuja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, varhaiseksi tunnistamiseksi ja jo puhjenneen sairauden toimintakyvylle ja elämänlaadulle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Sydän- ja verisuonitaudit keskeisinä kansansairauksina ovat näiden kehittämisaktiviteettien keskiössä.\nMallisairaalahanke on yritys täyttää sitä aukkoa, mikä näyttää toistuvasti jäävän järjestelmätason rakenneuudistusten ja kliinisen tutkimustoiminnan väliin. Siinä pyrittiin ratkaisemaan potilas- ja asiakastason hoitoprosessien kitkatekijöitä, joita syntyy sekä sairaalan sisällä, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja ennen muuta virallisten palveluorganisaatioiden ja potilaan elämän arjen välillä.

ISBN-10:
978-951-27-0800-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
157 s.
Tekijät:
Ensio Anneli ja Ryynänen Olli-Pekka(toim.)
Tuotekoodi 020265
25,00 €