Role of T cell recognition in the immune response against lipocalin allergens, Kyo:n julkaisuja D 403

LL, FM Tuure Kinnunen 10.2.2007\nLääketieteellinen tiedekunta\nImmunologia\nT-auttajasolujen tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia allergioiden hoitoon\n\nVastaväittäjä: Professori Outi Vaarala, Kansanterveyslaitos\nKustos: Dosentti Tuomas Virtanen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nT-auttajasolujen tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia allergioiden hoitoon\nAllergiset sairaudet ovat yleistyneet voimakkaasti teollisuusmaissa viime vuosikymmeninä. Näiden sairauksien syynä on elimistön immuunipuolustusjärjestelmän epätarkoituksenmukainen aktivoituminen. Tietyntyyppisillä imusoluilla, T-auttajasoluilla on keskeinen rooli immuunivasteen ohjaamisessa. Näiden solujen toiminnan ymmärtäminen on tärkeää allergisten sairauksien syntymekanismien selvittämiseksi ja uusien hoitomuotojen kehittämiseksi. Eläinpölyn allergeenit ovat yleisiä allergisten sairauksien aiheuttajia. Herkistymisen eläinallergeeneille on todettu liittyvän vaikeisiin allergian muotoihin kuten astmaan. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että lähes kaikki tärkeät eläinperäiset hengitysallergeenit kuuluvat lipokaliiniproteiineihin. Mm. koiran, hevosen, lehmän, hiiren, rotan, kanin ja marsun pääallergeenit ovat lipokaliineja. Vaikka lipokaliinit ovat yleisiä allergian aiheuttajia, niitä kohtaan kehittyvä immuunivaste tunnetaan puutteellisesti. Väitöskirjatyössä on selvitetty T-auttajasolujen merkitystä allergiaan johtavan immuunivasteen synnyssä koiran ja lehmän pääallergeeneja kohtaan. Tutkimuksessa todettiin, että allergisten potilaiden verestä eristetyt T-auttajasolut aktivoituivat heikosti, kun niitä stimuloitiin lehmän tai koiran pääallergeeneilla. Saatujen tulosten perusteella heikko aktivaatio vaikuttaisi johtuvan T-auttajasolujen tunnistusreseptorien, T-solureseptorien, heikosta sitoutumisesta allergeeneihin. T-auttajasolujen heikko aktivaatio saattaa ohjata immuunijärjestelmää allergian kehittymistä suosivaan suuntaan. Lisäksi tutkimuksessa todettiin että tietynlaiset T-solureseptorien rakenteet ja tietyntyyppiset luokan II HLA-kudossopeutuvuusantigeenit voivat joko edistää allergisen immuunivasteen kehittymistä koiran ja lehmän allergeeneja kohtaan tai suojata siltä. Allergian siedätyshoitoa eli immunoterapiaa on käytetty jo pitkään hengitystieallergioiden hoitoon. Siedätyshoidossa allergiaa suosiva immuunivaste (ns. Th2-vaste) saadaan vaimenemaan antamalla allergeeniuutetta toistuvasti ruiskeena ihon alle. Väitöskirjatutkimuksessa on selvitetty mahdollisuutta tehostaa allergian immunoterapiaa käyttämällä allergeeniuutteiden sijaan lyhyitä allergeenien osia, peptidejä, joita T-auttajasolut tunnistavat. Tutkimuksessa todettiin, että rakenteeltaan muokatut allergeenipeptidit aktivoivat allergisten potilaiden verestä eristettyjä T-auttajasoluja tehokkaammin kuin luonnollinen allergeenipeptidi. Lisäksi havaittiin, että muokatut peptidit ohjasivat T-auttajasolujen aikaansaamaa immuunivastetta allergialta suojaavaan suuntaan. Väitöstutkimus osoitti, että T-auttajasolujen tapa tunnistaa eläinallergeeneja voi olla merkittävä tekijä allergiaan johtavan immuunivasteen muodostumisessa. Rakenteeltaan muokattujen allergeenipeptidien avulla voi tulevaisuudessa olla mahdollista tehostaa allergian immunoterapiaa.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D.Lääketiede ISBN 978-951-27-0663-1\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0663-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
76 s.
Tekijät:
Kinnunen Tuure(diss)
Tuotekoodi 020259
25,25 €