Pre-Clinical Ultrasound Diagnostics of Articular Cartilage and Subchondral Bone (Uusi ultraäänimenetelmä nivelrikon varhaiseen toteamiseen), Kyo:n julkaisuja C 205

Saarakkala Simo (FM) 2.2.2007\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nLääketieteellinen fysiikka\nPre-Clinical Ultrasound Diagnostics of Articular Cartilage and Subchondral Bone (Uusi ultraäänimenetelmä nivelrikon varhaiseen toteamiseen)\n\nVastaväittäjä: Professori Timo Jämsä, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Jukka Jurvelin, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nUusi ultraäänimenetelmä nivelrikon varhaiseen toteamiseen\n\nNivelrikko on yleisin krooninen nivelsairaus. Nivelrikkoa esiintyy yleisimmin lonkassa, polvessa sekä selkärangan ja käden nivelissä. Nivelrikon tavallisimmat oireet ovat kipu ja jäykkyys niveltä liikutettaessa esimerkiksi portaissa kävellessä. Kun sairaus etenee pidemmälle nivelen liikkuvuus ja ihmisen toimintakyky vähitellen huononevat.\n\nTällä hetkellä nivelrikon riittävän varhainen toteaminen ei ole mahdollista eikä pitkälle edenneeseen nivelrikkoon ole olemassa parantavaa hoitoa. Yleisin hoitomuoto on kivun lievitys kipulääkkeillä ja nivelen käytön rajoittaminen. Vaikeassa nivelrikossa joudutaan turvautumaan keinonivelen asennukseen. Silloin kun nivelrustovaurio on syntynyt nopeasti esimerkiksi vamman seurauksena ja rajoittuu nivelessä paikallisesti pienelle alueelle, on myös mahdollista suorittaa kirurginen rustokorjausleikkaus, missä vain vaurioitunut osa kudoksesta korjataan.\n\nNivelrikko todetaan yleensä röntgenkuvan, magneettikuvan tai niveltähystyksen perusteella. Valitettavasti näillä menetelmillä havaitaan vasta varsin pitkälle edennyt nivelrustovaurio.\n\nTässä väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin uusi ultraääneen perustuva menetelmä nivelrikon varhaiseen toteamiseen. Ultraäänimenetelmällä on mahdollista saada tarkkaa tietoa nivelruston ja rustonalaisen luun rakenteesta ja mekaanisista ominaisuuksista. Laboratoriomittauksissa käytettiin naudan nivelrustonäytteitä. Mittaustuloksista laskettiin fysikaalisia nivelruston akustisia ja mekaanisia ominaisuuksia kuvaavia suureita. Erityisen lupaavaksi osoittautui uusi menetelmä nivelruston pinnankarheuden määrittämiseen ultraäänikuvasta. Vertailumenetelminä käytettiin nivelruston mekaanista testausta, biokemiallisia analyysejä sekä mikroskooppitekniikoita.\n\nTulokset osoittavat, että ultraäänimenetelmällä voidaan ennustaa nivelruston mekaanisia ominaisuuksia, biokemiallista koostumusta sekä kudoksen rakennekomponenttien määrää. Ultraäänellä voidaan havaita nivelrikolle tunnusomaiset rustokudosmuutokset jo ennen silmin havaittavia rappeumamuutoksia. Näin varhaisia kudosmuutoksia ei ole mahdollista havaita nykyisillä sairaalakäytössä olevilla menetelmillä.\n\nTässä väitöskirjatyössä kehitettyä uuttaa menetelmää on tarkoitus soveltaa kliiniseen nivelrikkodiagnostiikkaan. Tavoitteena on kehittää niveltähystyksen yhteydessä käytettävä laitteisto, joka voisi merkittävästi aikaistaa ja tarkentaa nivelrikon toteamista. Väitöskirjatyössä kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää myös nivelruston laadun seurannassa rustokorjausleikkausten jälkeen tai esimerkiksi nivelrikon lääkehoidon aikana.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 978-951-27-0683-9\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0683-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
96 s.
Tekijät:
Saarakkala Simo(diss)
Tuotekoodi 020257
22,00 €