Specification of Reusable Integration Solutions in Health Information Systems (Uudelleenkäytettävien integrointiratkaisujen määrittely terveydenhuollon tietojärjestelmissä), Kyo:n julkaisuja H 6

Mykkänen Juha (FM) 26.1.2007\nInformaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta\nTietojenkäsittelytiede\nSpecification of Reusable Integration Solutions in Health Information Systems (Uudelleenkäytettävien integrointiratkaisujen määrittely terveydenhuollon tietojärjestelmissä)\n\nVastaväittäjä: PD, Dr. Ing. Richard Lenz, University Hospital Giessen and Marburg Gmbh, Marburg, Saksa\nKustos: Tutkimusjohtaja, FT Seppo Lammi, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nTietojärjestelmien liittämiseen uusia lääkkeitä terveydenhuollosta\n\nTietojen siirto sovellusten välillä ja tietojärjestelmien käytön sujuvuuden parantaminen ovat keskeisiä tarpeita, kun organisaatiot kehittävät palveluitaan. Tietotekniikasta haetaan tehokkuushyötyjä monilla aloilla, myös terveydenhuollossa. Tietojen saatavuuden ja järjestelmien käytettävyyden parantamiseen eri ohjelmistojen välillä tarvitaan systemaattisia menetelmiä.\n\nKäyttäjien ja asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset ovat tärkein lähtökohta, kun järjestelmien liittämistä suunnitellaan ja toteutetaan. Tämän lisäksi on kuitenkin huomioitava myös olemassa olevien tietojärjestelmien edellytykset uusiin liitettävyysratkaisuihin. Myös valmiiden standardien hyödyntäminen integrointityössä on tarpeen. Järjestelmien liitettävyysratkaisut ovat vaatineet runsaasti paikallista sovitustyötä, eikä yhteen paikkaan tehtyjä ratkaisuja ole voitu hyödyntää helposti uudelleen.\n\nUudet komponentti- ja palvelupohjaiset tekniikat tarjoavat mahdollisuuden käyttää jo kerran määriteltyjä ja toteutettuja ohjelmistoratkaisuja entistä helpommin uusissa tilanteissa. Uusien tekniikoiden hyödyntäminen vaatii kuitenkin myös menetelmiä, joilla kaikki tarvittavat seikat pystytään huomioimaan, ja joilla ratkaisuista saadaan riittävän tarkkoja ja toistettavia.\n\nTutkimuksessa kehitettiin menetelmiä, malleja ja ohjeita tietojärjestelmien integroinnin järjestelmälliseen määrittelyyn ja toteuttamiseen. Tulokset sisältävät integrointiratkaisujen määrittelyprosessin, malleja asteittain tarkennettaville ratkaisumäärittelyille sekä toimintamallin integrointihankkeille, joissa on erityyppisiä osapuolia. Lisäksi vanhojen sairaalatietojärjestelmien nykyaikaistamiseen määriteltiin vaihtoehtoisia siirtymäpolkuja kohti uudenlaista tavoitearkkitehtuuria.\n\nMenetelmiä on sovellettu terveydenhuollon tietojärjestelmien rajapintojen ja liitettävyysratkaisujen määrittelyssä mm. sähköiseen ajanvaraukseen, käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaan sekä laskutuksessa ja toiminnan seurannassa tarvittaviin potilasryhmittelyihin. Käytöstä saatujen kokemusten pohjalta menetelmiä on tarkennettu ja annettu suosituksia integrointihankkeille.\n\nKehitettyjä malleja voi käyttää joustavasti tietojärjestelmien integroinnin ja standardoinnin erityyppisten ratkaisujen kehittämisessä. Menetelmät tukevat ratkaisujen uudelleenkäyttöä ja paikallisen räätälöinnin vähentämistä.\n\nTyö liittyy kolmeen Kuopion hyvinvointi-IT-tutkimusverkostossa vuosina 2000-2007 toteutettuun valtakunnalliseen hankkeeseen. Tekes-rahoitteisissa SerAPI-, PlugIT- ja Komponentti-FixIT -hankkeissa on kehitetty terveydenhuoltoon tietojärjestelmien liitettävyysratkaisuja ja kehittämispolkuja pitkäjänteisesti yhteistyössä 32 yrityksen, sairaalan ja terveyskeskuksen kanssa. Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty tuotekehitys- ja määrittelyhankkeiden lisäksi myös kansallisessa ja kansainvälisessä standardoinnissa.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja H. Informaatioteknologia ja kauppatieteet. ISBN 978-951-781-985-5\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-781-985-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
133 s.
Tekijät:
Mykkänen Juha(diss)
Tuotekoodi 020249
22,00 €