Consumer Value Drivers in Electronic Banking (Kuluttajan kokema arvo sähköisissä pankkipalveluissa), Kyo:n julkaisuja H 5

Laukkanen Tommi (KTM) 9.12.2006\nInformaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta\nMarkkinointi\nConsumer Value Drivers in Electronic Banking (Kuluttajan kokema arvo sähköisissä pankkipalveluissa)\n\nVastaväittäjä: Professori Tore Strandvik, Hanken - Swedish School of Economics and Business Administration\nKustos: Professori Teuvo Kantanen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nSähköisen arvon lähteillä\n\nKuluttajien kokemat sähköisten pankkipalveluiden hyödyt ovat aiemmin tunnistettua monimuotoisempia. Perinteisten sähköisiin palveluihin liitettyjen hyötyjen kuten tehokkuuden, helppouden ja vaivattomuuden lisäksi sähköisten pankkipalveluiden hyödyissä korostuvat lisääntynyt yksityisyyden ja pankkiasioiden kontrollin tunne sekä sisäinen pelintunteeseen liittyvä mielihyvä.\n\nTässä väitöskirjatutkimuksessa haastateltiin 20 kokenutta sähköisten pankkipalveluiden käyttäjää. Haastattelujen pohjalta laadittiin laaja kyselytutkimus, johon vastasi kaikkiaan 2675 sähköisten pankkipalveluiden käyttäjää. Kyselytutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että nykyisistä verkkopankin käyttäjistä yli 40 prosenttia olisi kiinnostunut laskun maksamisesta matkapuhelimella kolmannen sukupolven matkapuhelinten parantuneen tiedonsiirtonopeuden myötä.\nSähköistä kontrollia ja mielihyvää\n\nJo lähes kolme neljästä suomalaisesta maksaa laskunsa sähköisesti verkossa. Sähköisten pankkipalveluiden suosioon ovat vaikuttaneet erityisesti palveluiden käytön tehokkuus, helppous ja vaivattomuus. Väitöskirjatutkimus osoittaa, että sähköisten pankkipalveluiden hyödyissä korostuvat myös lisääntynyt yksityisyyden ja kontrollin tunne - "tunnen olevani enemmän tilanteen ja tilini herra", kuten eräs vastaaja asian kiteytti.\n\nKiihtyvällä vauhdilla myös muiden pankkipalveluiden käyttäminen siirtyy sähköiseen muotoon. Tästä on hyvänä esimerkkinä verkkopankin sijoituspalvelun käytön yleistyminen. Se koettiin tehokkaaksi ja vaivattomaksi tavaksi hallinnoida sijoitussalkkua ja tehdä taloudellista voittoa. Osalle tutkimukseen osallistuneista osakesijoittaminen oli kuitenkin enemmän harrastus kuin tapa ansaita rahaa. Nämä vastaajat kokivat sähköisen palvelun eräänlaisena "isojen poikien pelinä", jonka seuraaminen tuottaa enemmän hyötyä sisäisenä mielihyvänä kuin onnistuneen kaupan tuoma taloudellinen voitto.\n\nVaikuttaisi siis siltä, että sähköisten palveluiden myötä pankit ovat pystyneet tarjoamaan lisäarvoa asiakkailleen ja vastaamaan kuluttajien heterogeenisiin tarpeisiin.\nKohti mobiilia asiointia\n\nVaikka toistaiseksi matkapuhelinten käyttö pankkipalveluissa on ollut sangen vähäistä, nopea teknologinen kehitys mahdollistaa entistä paremmin matkapuhelinten käytön pankkipalveluissa. Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että kolmannen sukupolven (3G) matkapuhelinten parantuneen tiedonsiirtonopeuden myötä nykyisistä verkkopankin käyttäjistä yli 40 prosenttia olisi kiinnostunut laskun maksamisesta matkapuhelimella. Korkea koulutustaso, hyvät ansiotulot, pitkä verkkopankin käyttökokemus ja verkkopankin käytön useus selittivät tämän ryhmän eroa muihin verkkopankin käyttäjiin nähden. Potentiaaliset mobiilipankin käyttäjät työskentelivät usein yrittäjinä, asiantuntijoina tai johtavassa asemassa.\n\nTutkimuksen tulokset osoittavat, että monilla ihmisillä on tarve täysin paikasta riippumattomaan palvelun käyttöön, mutta toistaiseksi rajallinen yhteysnopeus on selkeä pullonkaula mobiilipalveluiden yleistymiselle. Voidaankin olettaa, että kolmannen sukupolven matkapuhelinverkon ja -laitteiden yleistymisen myötä mobiilipalveluiden kysyntä tulee merkittävästi kasvamaan.\n\nTutkimus toteutettiin Kuopion yliopiston kauppatieteiden laitoksen verkkoliiketoimintayksikössä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Tekes, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Nordea, DNA, Softera, Fortum, Beneway ja Feelback.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja H. Informaatioteknologia ja kauppatieteet. ISBN 951-781-984-6\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-984-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
115 s.
Tekijät:
Laukkanen Tommi(diss)
Tuotekoodi 020245
22,00 €