Vascular Endothelial Growth (VEGFs) - Role in Perivascular Therapeutic Angiogenesis and Diabetic Macrovascular Disease (Verisuonten kasvutekijät valtimosairauksien geenihoidossa ja diabeteksessa), Kyo:n julkaisuja G. - A.I.Virtanen-instituutti 45

Roy Himadri (M.D.) 18.11.2006\nLääketieteellinen tiedekunta\nMolekulaarinen lääketiede\nVascular Endothelial Growth (VEGFs) - Role in Perivascular Therapeutic Angiogenesis and Diabetic Macrovascular Disease (Verisuonten kasvutekijät valtimosairauksien geenihoidossa ja diabeteksessa)\n\nVastaväittäjä: Professori John F. Martin, University College London\nKustos: Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nVerisuonen kasvutekijät valtimosairauksien geenihoidossa ja diabeteksessa\n\nValtimonkovettumatauti ja diabetes ovat yleistyviä kansansairauksia. Diabetekseen liittyy lisääntynyt riski valtimosairauksien syntyyn ja erilaisiin verisuoniongelmiin. Näiden sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tähtäävä tutkimustyö on tärkeää.\n\nTiedetään, että elimistössä muodostuu uusia verisuonia sekä terveiden kudosten kasvaessa että erilaisissa tautitiloissa. Verisuonen kasvutekijägeenit (VEGF) vastaavat suurelta osin tämän verisuonien uudismuodostuksen säätelystä. Vaikka moniin sairauksiin, kuten diabetekseen liittyy näiden verisuonen kasvutekijöiden lisääntynyt esiintyminen ja toiminta, näiden geenien ominaisuuksia voidaan hyödyntää myös hoidettaessa erilaisia sairauksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri VEGF-kasvutekijägeenien toimintaa hoidollisessa mielessä sekä diabetekseen liittyvässä valtimonkovettumataudissa.\n\nEri kasvutekijägeenejä (VEGF-A, -B, -C, -D ja PLGF-2) annosteltiin adenovirus-geeninkuljettimen avulla kanin kaulavaltimon ympärille asetettuun säiliöön. Voitiin todeta, että kaikki VEGF-alatyypit lisäsivät uudisverisuonien kasvua hapenpuutteesta kärsivässä kudoksessa. Toisaalta joillakin kasvutekijätyypeillä oli taipumusta lisätä myös verisuonen seinämän lihassolujen kasvua ja tulehdussolujen määrää. Antamalla liukoista kasvutekijän reseptoria voitiin verisuonien kiihtynyt kasvu estää.\n\nAikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että diabeteksessa verisuonien kasvu on tietyissä elimissä kiihtynyt, ja on todettu myös, että verisuonen kasvutekijägeenien toiminta diabeteksessa on lisääntynyt. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää kasvutekijägeenien esiintymistä nimenomaan diabetesta ja korkeaa veren kolesterolipitoisuutta sairastavilla kaniineilla. Voitiin todeta, että näillä eläimillä verisuonien valtimonkovettumatauti oli lisääntynyt ja verisuonissa voitiin todeta lisääntynyt kasvutekijägeenien toiminta ja tulehdusreaktio. Valtimoahtautumissa, joissa kasvutekijätoiminta oli kiihtynyt, nähtiin myös lisääntynyt verisuonitus.\n\nTulosten perusteella voidaan todeta, että verisuonen kasvutekijägeenit ohjaavat uusien verisuonien kasvua ja antamalla tällaista geeniä verisuonialueelle voidaan lisätä uudissuonitusta hoidollisessa tarkoituksessa esimerkiksi hapen puutteesta kärsivissä kudoksissa. Joidenkin VEGF-alatyyppien käyttöön voi liittyä verisuonen seinämän lihassolujen kasvua ja tulehdusreaktiota. Toisaalta voitiin myös todeta, että diabetekseen liittyy kiihtynyt valtimoiden kovettuminen ja tiettyjen VEGF-alatyyppien kohonnut pitoisuus. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä geenihoitoa verisuonisairauksiin ja diabetekseen.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja G. A.I.Virtanen -instituutti. ISBN 951-27-0604-0\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0604-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
81 s.
Tekijät:
Roy Himadri(diss)
Tuotekoodi 020230
20,00 €