Korkeakoulujen välisen yhteistyön muodot - konsortio, federaatio ja yhdistyminen, Kyo:n julkaisuja F yliopistotiedot 40

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kolmea korkeakoulujen välisen institutionaalisen yhteistyön muotoa: konsortiota, federaatiota ja yhdistymistä. Korkeakoulujen välinen yhteistyö on yleistynyt modernin massakorkeakoulutuksen aikana. Korkeakoulujen välinen yhteistyö yleistyi koska käytettävissä oleviin julkisiin resursseihin kohdistui huomattavaa painetta, järjestelmiin oli kehittynyt pieniä ja kustannusrakenteeltaan tehottomia yksiköitä ja laitoksia, korkeakoulutuksen kustannukset kasvoivat, voimavarat olivat hajallaan, korkeakoulujen välinen kilpailu kiristyi ja korkeakoulut erikoistuivat.

ISBN-10:
951-781-139-x
Kieli:
fin
Sivumäärä:
65 s.
Tekijät:
Tirronen Jarkko
Tuotekoodi 020229
25,50 €