Tiedelaakson tiedonhakua - Kuopion yliopiston kirjaston synty ja ensimmäiset vuosikymmenet, Kyo:n julkaisuja F yliopistotiedot 39

Kuopion korkeakoulun toiminta alkoi syksyllä 1972 vanhan asekoulun tiloissa. Jo 1910-luvulla Kuopiossa oli koottu tieteellistä Suomi-kirjastoa, jonka toivottiin tukevan oman yliopiston saamista. Kliinis-lääketieteellisen kirjaston perustan muodosti keskussairaalan kirjasto. Myös Tutkimuskeskus Neulasen kirjasto otettiin yliopiston kirjaston hoitoon. Yliopiston kirjastolla on Savilahden tiedelaaksossa neljä kirjastoa: Canthian kirjasto, Snellmanian kirjasto, Kuopion yliopistollisen sairaalan tieteellinen kirjasto(KYS) ja Tutkimuskeskus Neulasen kirjasto. Viroista lähes puolet on saatu vakinaistamalla työllisyysvaroin hoidettuja tehtäviä. Ulkopuolista rahoitusta on hankittu kirjastonhoitosopimuksilla ja hankerahoituksena. Kokoelman pääosan muodostavat aikakausijulkaisut. Erikoiskokoelmana säilytetään akateemikko A.I. Virtasen kirjasto. Atk-pohjaiset tiedonhaut aloitettiin vuonna 1974. Kirjastolla oli atk-luettelot jo ennen yliopistokirjastojen yhteisjärjestelmän Kuopus tietokantaa. 1990-luvun lama aiheutti kirjallisuushankintojen romahduksen ja elektronisia palveluja ryhdyttiin voimakkaasti kehittämään. Kuopion yliopiston Electronic Journal Collection-sivut avattiin vuonna 1995. FinElib-ohjelman kautta kokoelma on kasvanut tuhansia lehtiä sekä tietokantoja ja kirjoja sisältäväksi elektroniseksi kirjastoksi. Itä-Suomen kirjastojen yhteistyönä syntyi Elef - Electronic Library of Eastern Finland. Oppimisedellytyksiä parannettiin osallistumalla aktiivisesti oppimiskeskuksen perustamiseen. Kirjasto, tietotekniikkakeskus ja oppimiskeskus ovat yliopiston TOP, Tieto- ja opetuspalvelukeskus, joka tuottaa laadukkaita tieto- ja opetuspalveluita ja ylläpitää modernia oppimisympäristöä.

ISBN-10:
951-781-138-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
134 s.
Tekijät:
Huuhtanen Riitta
Tuotekoodi 020228
25,00 €