Jaksamisen edistäminen vaativissa sosiaalialan tehtävissä työyhteisöjä kehittämällä, Kyo:n selvityksiä E 37

Tämä julkaisu perustuu Työsuojelurahaston rahoittamaan Mikkelin kaipungin hallinnoimaan kehittämishankkeeseen, jossa pureuduttiin työssä jaksamisen problematiikkaan vaativissa sosiaalialan tehtävissä. Hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa työssä jaksamisen erityispiirteitä sosiaalialan asiantuntijatehtävissä ja tuottaa kokemuspohjaista tietoa työyhteisöjen mahdollisuuksista edistää työhyvinvointia. Hankkeessa sovellettiin oppivan organisaation periaatetta.\nKuopion yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitoksen vastuulla oli tiedon tuottaminen kehittämisprosesseista ja työhyvinvoinnin problematiikasta sosiaalialan asiantuntijatehtävissä. Lisäksi laitoksen tutkijat osallistuivat konsultoivassa mielessä kehittämisohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on vastannut hankkeen tiedottamisesta

ISBN-10:
951-781-437-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
97 s.
Tekijät:
Hämäläinen Juha ja Niemelä Pauli
Tuotekoodi 020221
11,75 €