DNA copy number changes in the stromal and epithelial cells of ovarian and breast tumors, Kyo:n julkaisuja D 393

Tuhkanen Hanna (FM) 8.9.2006\nLääketieteellinen tiedekunta\nPatologia\nDNA copy number changes in the stromal and epithelial cells of ovarian and breast tumours (Munasarja- ja rintasyövän strooman ja epiteelin solujen DNA:n lukumääräiset muutokset)\n\nVastaväittäjä: Professori Olli Carpén, Turun yliopisto\nKustos: Professori Veli-Matti Kosma, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nMunasarja- ja rintasyövän perimän muutokset ja kasvaimen mikroympäristö\n\nTämä väitöskirjatyö osoittaa mikroympäristön olevan olennainen osa pahanlaatuista munasarjakasvainta. Valtaosa syövistä on lähtöisin epiteelistä, joka on kudosten pintoja päällystävä kerros. Syöpäkasvaimet eivät ole eristäytyneet muusta elimistöstä, vaan syöpäsolut ovat vuorovaikutuksessa ympäröivien solujen ja kudosten kanssa. Kasvainten mikroympäristön tutkimuksen toivotaan löytävän uusia hoitomuotoja syöpätauteihin.\n\nSyöpä on geneettinen sairaus. Yksittäinen muutos solussa ei aiheuta syöpää, vaan kasvaimen syntymiseksi on tapahduttava useita muutoksia. Tutkimalla kasvainten perimän muutoksia on voitu löytää monia syövän kehittymiseen vaikuttavia geenejä. Kaikkia oleellisia geenejä ei vielä kuitenkaan tunneta.\n\nVäitöskirjatyön tavoitteena oli selvittää munasarja- ja rintasyövän perimän muutoksia.\n\nPahanlaatuisista munasarjasyöpäsoluista havaittiin merkittävästi muutoksia kromosomeissa 3 ja 5. Syöpäsolujen perimän muutokset kromosomissa 3 eivät kuitenkaan olleet yhteydessä tutkitun soluvälitilan hyaluronaanin määrään. Kromosomissa 5 havaitut muutokset eivät liittyneet solujen kiinnittymiseen vaikuttavan proteiinin, alfa-kateniinin, esiintymiseen kasvaimissa.\n\nRintasyövässä perimän muutoksia oli huomattavasti kromosomissa 22. Perimän muutosten merkittävä määrä osoittaa, että tutkituilla alueilla on kasvaimen syntymiseen vaikuttava geeni.\n\nRunsaasti perimän muutoksia ilmeni sekä munasarjakasvainten pahanlaatuisen epiteelin että ympäröivän tukikudoksen soluissa. Tässä tutkimuksessa kuvataan syöpään liittyvien geenien lukumääräisiä muutoksia tukikudoksen soluissa ensimmäistä kertaa. Löydös vahvistaa näiden solujen olevan keskeinen osa syöpäkasvainta.\n\nMuutokset ympäröivissä tukikudoksen soluissa olivat samankaltaisia kuin pahanlaatuisissa epiteelisoluissa, mikä saattaa merkitä solujen yhteistä alkuperää ja sitä, että osa epiteelisoluista on muuttunut tukikudoksen solujen tyyppisiksi. Solutyypin muuttuminen edesauttanee syövän kehittymistä muovaamalla mikroympäristöä kasvaimelle edullisemmaksi.\n\nTutkimusaineisto on koottu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Keski-Suomen keskussairaalassa. Työssä käytettiin molekyylibiologisia menetelmiä.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 961-27-0573-7.\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0573-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
112 s.
Tekijät:
Tuhkanen Hanna(diss)
Tuotekoodi 020210
20,00 €