Centek - enemmän kuin osiensa summa - Itsearviointiraportti 2005, Kyo:n yliopiston julkaisuja F 38

Tämän Kuopion yliopiston Centekin itsearvioinnin oli selvittää sitä, missä määrin Centekin muunto- ja lisäkoulutukset täyttävät niille asetetut tavoitteet, tukevatko ne yliopiston profiilia ja painoaloja sekä kuinka hyvin ne palvelevat alueen yritysten ja työelämän tarpeita. Arvioinnin pääpaino oli yliopiston Centekin muuntokoulutuksissa, mutta tavoitteena oli myös hahmottaa Centekin kokonaistoimintaa ja sitä kautta koulutusten, tutkimustoiminnan ja yritysyhteistyön aluevaikuttavuutta

ISBN-10:
951-781-137-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
48 s.
Tekijät:
Kinnunen Oili
Tuotekoodi 020170
25,25 €