Stability of hospital pharmacy-prepared analgesic mixtures administered by a continuous infusion, Kyo:n julkaisuja A 91

Jäppinen Anna Liisa (erikoisproviisori) 20.5.2006\nFarmaseuttinen tiedekunta\nFarmaseuttinen kemia\nStability of Hospital Pharmacy-prepared Analgesic Mixtures Administered by a Continuous Infusion (Sairaala-apteekissa valmistettavien ja jatkuvana infuusiona annettavien kipulääkeseosten säilyvyys)\n\nVastaväittäjä: Professori Liisa Turakka, Lääkelaitos\nKustos: FaT, sairaala-apteekkari Toivo Naaranlahti\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nSairaala-apteekissa valmistettavat voimakkaiden kipujen hoitoon tarkoitetut lääkeaineseokset - keino parantaa potilasturvallisuutta\n\nSairaaloissa hankalien kipujen hoitoon voidaan annostella pumpuilla erilaisia kipulääkeseoksia, jotka joudutaan valmistamaan joko sairaalan osastoilla tai sairaala-apteekeissa, sillä tehdasvalmisteisia käyttövalmiita kipulääkeseoksia ei ole Suomessa saatavilla.\n\nPotilaan hoidon laadunvarmistuksen kannalta on hyvä, että kipulääkeseokset valmistetaan sairaala-apteekeissa, joissa toimitaan Euroopan Unionin hyvien tuotantotapojen mukaisesti ja joissa on riittävän puhtaat tilat ja edellytykset valmistaa steriili lopputuote. Tällaiset puhdastilat puuttuvat sairaalan osastoilta.\n\nVäitöskirjatyössä tutkittiin erilaisten sairaala-apteekissa valmistettujen ja kliinisessä käytössä olevien kipulääkeseosten säilyvyyttä tavanomaisissa pakkausmateriaaleissa ja eri lämpötiloissa. Aiheesta on niukasti aikaisempaa tutkimustietoa.\n\nTyötä varten kehitettiin tutkimusmenetelmiä lääkeainemääritysten suorittamiseksi. Erityisesti selkäydintilaan (esim. epiduraalisesti) annettavien kipulääkeseosten kohdalla tulisi huomioida lopputuotteen steriiliys, sillä vaikka epiduraalitilan infektiot ovat harvinaisia, ne voivat olla henkeä uhkaavia.\n\nFarmaseuttisen kemian alaan kuuluva väitöskirjatyö on käytännönläheinen. Se on vaatinut moniammatillista yhteistyötä mm. lääkäreiden, mikrobiologien ja biokemistien kanssa. Työ on tärkeä päänavaus suomalaisessa sairaalafarmasiassa ja osa sairaala-apteekkien laadunvarmistusta.\nTärkeimmät tulokset ja niiden merkitys\n\nVäitöskirjatutkimuksen mukaan voimakkaita huumausaineita ja paikallispuudutteita sisältäneet lääkeaineseokset voitiin säilyttää sekä kipulääkekaseteissa että muoviruiskuissa vähintään 28 vuorokautta sekä huoneenlämpötilassa että kylmässä. Tämä säilyvyysaika mahdollistaa ko. kipulääkeseosten varastoon valmistuksen sairaala-apteekeissa ja valmisteiden varastoinnin sairaalan osastoilla.\n\nPotilas voi säädellä itse kivun hoitoaan jopa kotonaan ns. PCA (patient controlled analgesia) -pumpun avulla. Tällöin potilas pitää lääkeainekasettiaan kehon läheisyydessä, jolloin kasetissa oleva lääkeliuos väkevöityy liuottimena olevan veden haihtuessa muovimateriaalin läpi. Tästä syystä tutkimustulosten mukaan potilaalla kivun itsehoidossa käytettävä lääkeainekasetti tulisi vaihtaa 7–10 vuorokauden välein uuteen kasettiin.\n\nRasvaliuokoinen lääkeaine sufentaniili sitoutui eri muovilaatuihin. Kun sufentaniilia annostellaan potilaalle selkäydintilaan pieninä pitoisuuksina, annostelussa tulisi huomioida lääkeaineen sitoutuminen epiduraalisuodattimeen ja -letkustoihin.\nAineisto ja menetelmät\n\nVäitöskirjatyössä tutkitut kipulääkeseokset, joita käytetään mm. synnytyskivun, syöpäkivun ja neuropaattisen sekä leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon, sisälsivät voimakkaasti vaikuttavia huumausaineita, kuten sufentaniilia, fentanyyliä ja buprenorfiinia ja paikallispuudutteita, kuten bupivakaiinia ja levobupivakaiinia sekä muita ns. oheislääkkeitä, kuten klonidiinia, haloperidolia ja glykopyrrolaattia.\n\nYhdessä osatyössä on kehitetty kliinistä epiduraali-infuusiota jäljittelevä järjestelmä, jossa on huomioitu lääkeaineseoksen altistuminen erilaisille lämpötiloille epiduraalisen infuusion aikana.\n\nVäitöskirjatyön yhteydessä on kehitetty korkean erotuskyvyn nestekromatografiaan perustuvia (HPLC) menetelmiä lääkeaineiden pitoisuuksien analysoimiseksi. Käytetyt menetelmät sopivat hyvin säilyvyys- ja yhteensopivuustutkimuksiin, joissa analyyttiseltä menetelmältä vaaditaan sekä erottelukykyä että herkkyyttä mitata pieniä pitoisuuksia.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-27-0409-9. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0409-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
91 s.
Tekijät:
Jäppinen Anna Liisa(diss)
Tuotekoodi 020169
20,00 €