Predictors of early retirement - a population -based study in men from eastern Finland, Kyo:n julkaisuja D 384

Karpansalo Minna (LL) 13.4.2006\nLääketieteellinen tiedekunta\nTyöterveyshuolto\nPredictors of Early Retirement: A Population-based Study in Men From Eastern Finland (Ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä: Väestötutkimus itäsuomalaisilla miehillä)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Sakari Tola, Eläke-Varma\nKustos: Professori Jussi Kauhanen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nHuonoksi koettu terveys, raskas työ, masentuneisuus ja huono kunto vievät työelämästä\n\nTutkimuksen mukaan suurentunut työkyvyttömyyseläkeriski on vahvasti yhteydessä huonoon hapenottokykyyn, ruumiillisesti raskaaseen työhön, masentuneisuuteen ja huonoksi koettuun terveyteen. Huono hapenottokyky lisäsi työkyvyttömyyseläkkeen riskiä edelleen niillä, joiden työ oli fyysisesti kuormittavaa tai jotka olivat masentuneita.\n\nSeurannan aikana 861 miestä jäi työkyvyttömyyseläkkeelle ja 331 ei-sairausperusteiselle eläkkeelle. Ainoastaan 273 miestä jäi vanhuuseläkkeelle ilman edeltävää ennenaikaista eläkettä. 40 % työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä jäi eläkkeelle tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien, 27 % sydän- ja verisuonitautien, 14 % mielenterveyden häiriöiden ja 19 % muiden kroonisten sairauksien vuoksi.\n\nAineistona oli 1755 42–60-vuotiasta itäsuomalaista miestä, joita seurattiin vuodesta 1984 vuoteen 2000. Hapenottokyky mitattiin polkupyörätestin aikana. Kattavat eläketiedot saatiin Kansaneläkelaitoksesta ja Eläketurvakeskuksesta.\n\nHuono hapenottokyky oli yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen erityisesti sydän- ja verisuonitautien, mutta myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Runsaasti istumista sisältävää työtä tekevät jäivät vähemmän ennenaikaiselle eläkkeelle, kun taas raskas ruumiillinen työ lisäsi riskiä. Yläraajojen ja niska-hartiaseudun alueen kuormittamisella on suora yhteys työkyvyttömyyseläkeriskiin erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön ja sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien vuoksi sekä alaraajojen ja alaselän kuormituksella tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien vuoksi. Hyvä hapenottokyky näyttäisi suojaavan ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseltä ruumiillisesti raskaassa työssä.\n\nMasentuneisuus puolestaan lisäsi riskiä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle kaikissa sairausryhmissä ja riski lisääntyi edelleen niillä, joilla oli huono hapenottokyky. Huonoksi koettu terveys oli vahvasti yhteydessä sekä sairaus- että ei-sairausperusteisiin eläkkeisiin, erityisesti mielenterveyden häiriöihin. Myös tunne omasta huonosta terveydestä verrattuna muihin samanikäisiin miehiin ennusti eläkkeelle jäämistä sydän- ja verisuonitautien vuoksi samoin kuin siirtymistä ei-sairausperusteiselle eläkkeelle.\n\nTutkimuksen perusteella voi suositella, että eri vaikuttajatahot kuten valtio, kunta, työnantajat ja työterveyshuolto panostaisivat yksittäisten terveysseikkojen lisäksi enemmän myös työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Myös puuttuminen hankaliin työolosuhteisiin ja hyvän fyysisen kunnon ylläpito raskaassa ruumiillisessa työssä ovat ensiarvoisen tärkeitä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0564-8. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\nKuopion yliopisto

ISBN-10:
951-27-0564-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
112 s.
Tekijät:
Karpansalo Minna(diss)
Tuotekoodi 020156
20,00 €